Uvod v Arduino in IoT vremenska postaja

 

Sončno, brez oblačka (1)Cilji:

  • spoznati osnove mikrokontrolerja Arduino,
  • zajeti meritve različnih senzorjev,
  • povezava na internet preko WiFi,
  • pošiljanje podatkov na spletno IoT platformo,
  • prikaz zajeti meritev in proženje nadaljnih dogodkov.

Cilj delavnice bo ustvariti prototip vremenske postaje, ki shranjuje podatke na internetu. Spoznali se bomo z mikrokontrolerjem Arduino (Mega ADK) ter s tem in dodatnimi senzorji (DHT11, BMP280) izvedli meritve temperature, vlage in zračnega pritiska. S pomočjo dodatnega mikrokontrolerja (WeMos D1 mini) se bomo preko WiFi-ja povezali na internet in vse pridobljene podatke pošiljali in obdelovali na spletni platformi IoT.

 

Način izvajanja: praktična delavnica se izvaja po navodilih. Vsak udeleženec dela na svojem primeru.


Uvod v Arduino OIVKraj in čas izvajanja: 

delavnica se izvaja na Fakulteti za elektrotehniko ali na matični šoli, vsak udeleženec mora imeti svoj računalnik.

Termin izvajanja po predhodnem dogovoru. Za zagotovitev nujne opreme, ki jo uporabljajo udeleženci na delavnici, je obvezna predhodna prijava na delavnico, in sicer od dva do tri mesece pred načrtovano izvedbo delavnice.


Omejitve velikosti skupine: do 15 udeležencev.


Pripomočki, ki jih mora priskrbeti udeleženec: vsak udeleženec mora imeti računalnik. Če poteka delavnica na FE, računalnike zagotovimo mi.


Izvajalec: Leon Štefanič Južnič