Tehniški dnevi so v okviru Dnevov dejavnosti tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. 

tehniški dnevi 1

Cilji Dnevov dejavnosti so omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanja, pridobljenega pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje tega znanja in njegovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v družbenem okolju. Pri Tehniških dnevih učenke in učenci opazijo tehnični problem v svojem okolju, ga raziščejo, zanj oblikujejo rešitev in jo preverijo. S tem razvijajo pozitiven odnos do tehničnih dosežkov, raziskujejo njihov izvor in zgradbo, skupaj s sošolkami in sošolci zbirajo podatke o tehničnih zbirkah, primerjajo svoje ugotovitve s podatki iz strokovne literature. 

Tudi na Fakulteti za elektrotehniko osnovnim šolam ponujamo možnost izvedbe Tehniškega dneva na naši fakulteti. Vabimo vas, da si ogledate, katere delavnice ponujamo, in nam v primeru zanimanja za določeno delavnico pišete na komuniciranje@fe.uni-lj.si.

Izdelava in vodenje avtonomnih sistemov - LEGO Mindstorms EV3

Igralna kocka

Uvod v Arduino in IoT vremenska postaja

Scratch.ing