Od elektronov do zvezd

Od elektronov do zvezd

Pod napetostjo!

  • Elektronska plazma,
  • elektromagnetno valovanje,
  • električna napetost,
  • električni tok.

 

Električne naprave nas obkrožajo povsod in le malokrat smo pozorni na to, da te potrebujejo električno energijo. Ta v naše domove pride (večinoma) po električnih vodnikih iz elektrarn ali pa iz alternativnih virov energije, kot sta sonce in veter. Spoznali bomo nekatere vire električne energije in se poigrali z iskanjem vodnikov skritih v zidovih - ker pa bomo napravo zasnovali okoli mikrokrmilnika, pa bo naš iskalnik vodnikov znal še marsikaj več. V okviru delavnice si bomo pogledali kako z računalnikom rešujemo matematične probleme, ki jih srečamo pri načrtovanju vezij in si ogledali eksperimentalni jedrski reaktor v Podgorici pri Ljubljani.


Ekskurzija: IJKS Reaktorski center, Podgorica

Starostna omejitev: 8. razred OŠ, 9. razred OŠ, 1. letnik SŠ, 2. letnik SŠ, 3. letnik SŠ

Potrebna predznanja: /

Število mest na delavnici: 8

Trajanje delavnice: od 9.00 do 15.00

Mentor: doc. dr. Samo Peničas. dr. Selena Praprotnik, doc. dr. Nik Stopar, as. dr. Kristijan Cafuta

ptit od elektronov do zvezd ptit od elektronov do zvezd ptit od elektronov do zvezd

 

gumb prijava ptit