Študij elektrotehnike

“Iz dneva v dan sem se spraševal, kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje,” je dejal Nikola Tesla po mnogih poizkusih, da bi ukrotil tako nerazumljivo stvar, kot je elektrika.

VIRTUALNI SPREHOD PO UL FE

 

Prisotnost elektrike v našem vsakdanu kaže, da je elektrotehnika vpeta v prav vsak korak sodobnega človeka. Že od samega začetka je prispevala k izboljšanju kakovosti življenja in podpori gospodarske rasti. S hitrim tehnološkim razvojem pa se je širil tudi spekter vsebin znotraj študija elektrotehnike. 

Inženirji elektrotehnike skrbijo za komunikacije na kopnem, v zraku in vesolju, srečujejo se s podjetništvom in informacijskimi sistemi, blizu pa jim je tudi medicina, kjer z elektrokemoterapijo zdravijo tumorje. Z avtomatizacijo in robotizacijo proizvodnje napreduje avtomobilska industrija. Rehabilitacija in fizioterapija temeljita na biomedicinski tehniki, sončne elektrarne in električni avtomobili prispevajo h ekologiji, medtem ko farmacija in prehrambena industrija potrebujeta inženirje elektrotehnike pri načrtovanju sistemov za spremljanje kakovosti produktov. To so le nekatera področja, za katera skrbijo inženirji elektrotehnike, okoli vsega naštetega pa se vrti tudi študij, ki ponuja široke možnosti študijskih smeri.
 

Organizacija študija

Redni dodiplomski študij je sestavljen iz univerzitetnega in visokošolskega strokovnega študija (bolonjski študij 1. stopnje). Po dodiplomskem študiju diplomanti lahko nadaljujejo študij z magistrskim študijem (bolonjski študij 2. stopnje) in kasneje doktorskim študijem (bolonjski študij 3. stopnje).


el1


Znotraj študija se odvijajo predavanja, avditorne vaje in laboratorijske vaje, ki potekajo v sodobno opremljenih preda­valnicah in laboratorijih. Laboratorijske vaje potekajo v manjših skupinah, profesorji pa v njih vključujejo računalniške prikaze, si­mulacije in animacije ter druge didaktične pripomočke, ki znatno olajšajo razume­vanje zahtevnejše študijske snovi. Predavatelji se prav tako zavedamo, da si študenti prvega letnika zaslužijo posebno pozornost, zato vsakemu dodelimo tutorja – študenta višjega letnika, ki mu pomaga pri reševanju študijskih težav. 

Študij dopolnjujejo ekskurzije v slovenska in tuja podjetja ter obvezna praksa na visokošolskem strokovnem študijskem programu, ki študentom omogoči prenos znanja in teorije v prakso ter olajša bodoče iskanje zaposlitve. Motivirani študentje se lahko vključijo v projektno delo laboratorijev in druge skupne ali interdisciplinarne projekte v okviru obštudijskih dejavnosti. Fakulteta omogoča in spodbuja tudi študijske izmenjave s tujimi univerzami. Študentje lahko tako semester študija preživijo na več kot 100 partenrskih univerzah v tujini. 

Študijske smeri

Pomemben začetni del študija elektrotehnike so skupne vsebine. Te zapolnjujejo predmetnika prvih dveh letnikov univerzitetnega študijskega programa Elektrotehnika in predmetnik prvega letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa Aplikativna elektrotehnika. Pri obeh študijih je v prvem letniku poudarek na splošnih predmetih, v drugem letniku univerzitetnega programa pa na strokovnih predmetih, ki posredujejo tudi uvodne vsebine študijskih smeri. Elektrotehnika se namreč močno opira na fiziko, matematiko in računalništvo, zato je povsem razumljivo, da je splošni del študija namenjen prav tem vedam. Tudi sicer so problemi inženirja elektrotehnike pogosto vpeti v druge stroke, pri katerih mu prav splošno znanje daje potrebno širino in moč za njihovo reševanje.

el2

V višjih letnikih študija lahko študentje izbirajo med različnimi smermi in področji ter tako poglobijo svoje znanje. Področja, med katerimi lahko izbirajo so:

Avtomatika in informatika
Pokriva načrtovanje računalniških sistemov za spremljanje, nadzor in avtomatsko vodenje procesov, ki predstavljajo osnovo moderne industrije, pridobljena znanja pa so zaradi sistemske obravnave uporabna tudi na drugih področjih.

Biomedicinska tehnika
Združuje znanja s področja elektrotehnike z znanji biokemije, biologije, mehanike in medicine, zajema medicinsko informatiko ter obdelavo eno in večdimenzionalnih biomedicinskih signalov.

Elektroenergetika
Obravnava delovanje elektroenergetskih omrežij, vključno s pametnimi omrežji, opisuje proizvodnjo električne energije iz konvencionalnih (termo, hidro in jedrska elektrarna) in iz obnovljivih virov (vetrna in sončna elektrarna), prenos električne energije po visokonapetostnih vodih, kakovost električne energije in njeno distribucijo do končnih odjemalcev, vključno s hranilniki energije, električnimi vozili in pametnimi stavbami.

Mehatronika
Združuje znanja o električnih strojih (transformatorji, motorji, generatorji), sodobnih polprevodniških pretvornikih električne energije in zmogljivih mikrokrmilnikih. Na njih sprogramiramo kompleksne algoritme za napredne metode vodenja, ki zagotovijo, da celoten sistem deluje zanesljivo in učinkovito.

Elektronika
Smer nudi vsa potrebna teoretična in praktična znanja za razvoj in izdelavo elektronskih naprav, na katerih sloni sodobna tehnologija.

Robotika
Zajema znanja od kinematike, dinamike, vodenja robotov, robotskega vida in navideznih okolij do modernih merilnih in senzorskih sistemov ter sistemov za zajemanje in procesiranje podatkov.

Tehniška kakovost
Poučuje merjenja, merilne metode in merilne naprave. Ukvarja se s procesiranjem meritev, umerjanjem merilnih instrumentov in preskušanjem izdelkov in naprav, to je ugotavljanjem, ali so izdelki kakovostni, varni in ne škodujejo našemu zdravju ali okolju ter so primerni za prodajo.

Informacijsko komunikacijske tehnologije
Povezujejo strojno in programsko opremo, obravnavajo komunikacijska omrežja ter storitve, združujejo sistemska znanja, naprave za zajem, obdelavo, prenos in interpretacijo informacij ter s tem povezujejo ljudi.

Zaposlitvene možnosti inženirjev elektrotehnike

V naslednjih videih si lahko ogledate, kje vse se zaposlujejo inženirji elektrotehnike. Videe so ustvarili študenti študijskega programa MultimedijaŠtudijski programi na Fakulteti za elektrotehniko dajejo diplomantom zelo široke in vrhunske kompetence, zato so zelo konkurenčni za zasedbo strokovno zahtevnih delovnih mest v najrazličnejših podjetjih, katerih dejavnost pokriva področja avtomatike, biomedicinske tehnike, elektronike, energetike, mehatronike, robotike, telekomunikacij in multimedijskih komunikacij. Poleg svoje temeljne razvojno-raziskovalne usposobljenosti za inženirska delovna mesta s širšega področja elektrotehnike, imajo diplomanti dovolj široka teoretična znanja, da se zaposlijo na različnih drugih področjih gospodarstva (npr. kemična, farmacevtska, gumarska, tekstilna in živilska industrija, metalurgija, trgovina, transport, informacijske dejavnosti in storitve) in negospodarstva (državna uprava, šolstvo, raziskovalni in razvojni inštituti in zavodi, zdravstvena dejavnost idr.). Pridobljene kompetence dajejo diplomantom možnost prevzemanja vodstvenih funkcij ne samo v malih, temveč tudi v srednjih, večjih in velikih podjetjih. Diplomanti Fakultete za elektrotehniko nimajo težav z zaposlitvijo, večina se jih za zaposlitev dogovori že v času študija, ko sodeluje v razvojno raziskovalnih projektih z gospodarstvom.

Obiščite nas na informativnih dnevih vsako leto v februarju.

Dodatne informacije o študijskih programih lahko dobite tudi na . Vabimo vas, da nas spremljate tudi na Facebook strani Fakultete za elektrotehniko.