Študij multimedije

Pod pojmom multimedije razumemo storitve in aplikacije za prenos in uporabo vsebin, ki vsebujejo kombinacijo besedila, zvoka, slike in animacije. V njihovi osnovni obliki jih že vsi dolgo in dobro poznamo, tako iz televizijskih programov kot iz spletnih vsebin in računalniških iger.

Multimedijske tehnologije so danes prisotne v družbenem in v poslovnem življenju. Na področjih od gospodarstva preko športa do kulture pričakujemo, da bo dostopnih vedno več multimedijskih vsebin, kajti vsi tisti, ki takšne ponudbe ne zagotavljajo, svoje uporabnike postopoma izgubljajo.

Področja multimedije:

 • Avdiovizualne komunikacije (telefon, video klic, konferenčne zveze, teleprezentacije),
 • spletna produkcija (dinamične spletne predstavitve),
 • filmska in video produkcija,
 • elektroakustika in avdio produkcija,
 • produkcija radiotelevizijskih programov,
 • kultura (multimedijska umetnost in instalacije),
 • izobraževanje (interaktivno študijsko gradivo, študij na daljavo),
 • medicina (diagnostika na daljavo, telemedicina, robotska telekirurgija),
 • socialna omrežja in storitve (objavljanje, priporočila, spletne trgovine, ciljne skupine),
 • zabava (računalniške igre, igre na mobilnih napravah, spletne večuporabniške igre),
 • industrijsko modeliranje in vizualizacija,
 • multimedijska podpora dogodkom, organizacija in vodenje,
 • sistemska podpora E-trgovini.


Kdo potrebuje inženirje multimedije?
Najboljša in najbolj inovativna podjetja (na primer Google, Apple, Telekom Slovenije, Outfit 7, RTV Slovenija, Rovio, Volkswagen, Renault, Facebook, Amazon, BMW, Seaway in tudi večina uspešnih startupov) ter druge organizacije, kot so univerze, knjižnice, zdravstvene ustanove, marketinške agencije, medijske hiše itd.

logoti mm

Kakšno je povpraševanje na trgu dela?
Evropska komisija ocenjuje, da je v Evropi 700.000 prostih delovnih mest na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), ki so ena izmed najbolj pomembnih industrij na svetu. Področje digitalnih vsebin je poleg tega v podporo vsem drugim industrijam. Število delovnih mest na tem področju še narašča (za približno 3 % na leto v času krize), vendar je univerzitetnih diplomantov in drugih strokovnjakov s področja IKT čedalje manj. Zato je pomembno, da mladim damo znanja, s katerimi se lahko zaposlijo v sektorju digitalnih tehnologij, ali se preizkusijo kot podjetniki na evropskem ali svetovnem trgu.

mm1

Redni dodiplomski študij - bolonjski študij 1. stopnje - multimedije sestoji iz univerzitetnega študijskega programa MULTIMEDIJA.

MULTIMEDIJA je univerzitetni študijski program 1. stopnje, ki ga skupaj izvajata Fakulteta za elektrotehniko in Fakulteta za računalništvo in informatiko. O interdisciplinarnem programu lahko več preberete tudi na spletni strani www.multimedija.info.

Zakaj smo elektrotehniki in računalničarji pripravili študijski program Multimedija?
Predvsem zato, ker so računalniki in računalniški programi, pametni telefoni ter internet postali tako razširjeni, da so vsepovsod in tako rekoč samoumevni spremljevalci naših življenj. Zato ni dovolj, da smo elektrotehniki in računalničarji zgolj strokovnjaki za načrtovanje tehnologij, razvoj računalnikov,internetnih in telefonskih povezav.
Pomembno je, da poleg tehnoloških znanj (npr. kako programirati aplikacijo za pametni telefon, ki prikazuje senzorske podatke o zdravstvenem stanju uporabnika) obvladamo tudi kreativne tehnike in znanja za ustvarjanje vsebin, oblik (npr. video produkcija, animirani liki, virtualna 3D-okolja, itd) in doživetij (npr. interaktivni katalogi ali video igre).

mm3

Vedno več dnevnih opravil opravljamo preko interneta in mobilnih naprav, od spremljanja novic in dogajanja, sprejemanja odločitev za nakup, izbiranja destinacije za izlet in zabavo. Vse več je digitalnih naprav, ki omogočajo združevanje realnega okolja z virtualnim. Novi načini sobivanja človeka in tehnologije zato zahtevajo znanja za gradnjo dobrih uporabniških vmesnikov. Internetne in digitalne vsebine pa se pospešeno vključujejo v številna nova področja, v avtomobile in naprave za dom, na področje medicine, šolstva, umetnosti itd. Zaradi vseh teh razlogov smo pripravili univerzitetni študijski program Multimedija, s katerim izobražujemo strokovnjake, usposobljene za delo na teh novih in inovativnih izzivih.

mm2

Kakšne študentke in študente iščemo?
Vse radovedne mlade, ki imate ustvarjalno žilico ter kreativne ideje in želite pridobiti tehnološka znanja, s katerimi lahko vaše zamisli uresničite v 3D-digitalnem življenju.

mm4

Kaj vse bomo študirali in ustvarjali?

 • Naučili se bomo tehnoloških poudarkov inženirskega poklica.
 • Osvojili bomo najsodobnejše tehnologije in delali z najnovejšo opremo.
 • Ponudili bomo prostor domišljiji, da se razvije v digitalnem okolju.
 • Spoznali bomo najboljše načine za raziskovanje in vodenje tima.
 • Slišali bomo strokovnjake iz prakse in sodelovali pri reševanju aktualnih izzivov v podjetjih.
 • Gojili bomo samozavest v stroki in komunikaciji z drugimi javnostmi.
 • Pripravili se bomo za delo v najboljših podjetjih doma in v svetu.


Zakaj se vpisati?
Postanite izjemno konkurenčni diplomanti najnovejšega programa Univerze v Ljubljani, ki združuje nekatere najboljše lastnosti elektrotehnike, računalništva, ustvarjalnosti, poslovnih znanj in komunikacije. Ta znanja vam bodo omogočila poseči po enem izmed 700.000 prostih delovnih mest v Evropi ter se potegovati za delo v najbolj uspešnih in najbolj inovativnih podjetjih doma in po svetu. Poleg tega so znanja, pridobljena na univerzitetnem študijskem programu Multimedija, odlična odskočna deska za nadaljevanje študija ter raziskovalno delo doma in v tujini. Mednarodna vpetost programa omogoča študentom, da specifična znanja nadgrajujejo v okviru programa Erasmus na univerzah v tujini. Predvsem pa boste obvladali vse tisto, kar potrebujete, da vaš talent in domišljija zaživita v digitalnem svetu.

mm POKROVITELJI