Potrebščine

  • 4.5 V baterijo (dobimo v vseh bolje založenih trgovinah)
  • 6 V kolesarsko žarnico
  • Nekaj HB svinčnikov
  • Šilček
  • Žice za povezavo

svincnik

Razlaga

Človeštvo je elektriko spoznalo že v času antične Grčije, ko so naši predniki s pomočjo jantarja in perja ustvarjali statično elektriko. Benjamin Franklin je kot prvi uspel (čeprav z zelo nevarnim poskusom) dokazati, da je elektrika pri iskrenju zaradi statike in elektrika v strelah pravzaprav isti pojem. Misleci, izumitelji in inženirji so potrebovali več stoletji, da so izpopolnili svoje tehnike, kako elektriko voditi, izdelovati in z njo početi kaj uporabnega.

Prvi večji dosežek je bilo odkritje Italijana Alessandra Volta leta 1800, ki je pojasnil koncept vezja. Dokazal je, da elektrika teče skozi vodnike in da morajo biti ti vodniki zaključeni v povezano celoto, da vezje sploh deluje. Izumil je tudi prvo baterijo, brez katere si težko predstavljamo vsakdan. Enoto Volt (V) uporabljamo kot eno izmed električnih veličin.

Leta 1820 je André-Marie Ampère razložil pojav odklona kompasa, kadar skozi žico blizu njega teče električni tok. Premikanje elektrike skozi vodnike je poimenoval električni tok, to veličino pa opisujemo z enoto Amper (A)

Učenec Alessandra Volte, Nemec Georg Simon Ohm je leta 1826 odkril, da nekatere snovi upočasnijo ali se upirajo premikanju elektrike. Prišel je do spoznanja, da med količino elektrike v tokokrogu, njenem premikanju skozi tokokrog in upornostjo (R) obstaja povezava, ki jo danes poznamo kot Ohmov zakon.

Čeprav so Volta, Ampere in Ohm tlakovali pot k prvim eklektičnim vezjem, se je uporaba pridobljenih spoznanj pokazala z izumom telegrafa nekaj let kasneje, prva praktična uporaba elektrike pa je bila izvedena šele z izumom žarnice leta 1877.

V tej nalogi boste spoznali kako sestaviti preprosto vezje in raziskali upore, kaj pravzaprav počnejo in zakaj so uporabni. 

 

Napotki za izvedbo poizkusa

Previdno olupite tri kose žice, ki jih boste uporabili za povezovanje. Uporabi dve žici in povežite baterijo z žarnico tako, da lučka zasveti.

svincnik 2

Vzemi HB svinčnik in ga ošilite na obeh koncih. S pomočjo tretje žičke v tokokrog dodaj svinčnik, tako da + priključka baterije žica najprej poteka do svinčnika, nato iz svinčnika do žarnice in nazaj na – priključek baterije. Ocenite kako močno sveti žarnica, in oceno zapišite v tabelo, kjer 5 pomeni zelo močno (kadar je žarnica priključena neposredno na baterijo), 1 komaj sveti in 0 ne sveti.

S šilčkom krajšajte dolžino svinčnika in pri dani dolžini ocenite, kako močno sveti žarnica. Šilite vse do trenutka, ko je svinčnik tako kratek, da ga ne moremo več šiliti.

Dolžina [cm]

 

 

 

 

 

Svetilnost [0-5]

 

 

 

 

 

                                                                                                                Tabela 1: Zbirna tabela rezultatov

 

Avtor poskusa: as. Aljaž Blatnik