Najodmevnejši raziskovalni dosežki UL

Na Univerzi v Ljubljani vsako leto izberejo deset najodličnejših raziskovalnih dosežkov iztekajočega leta. Med njimi je letos tudi Metodologija globalnega vrednotenja sončnih elektrarn z novo klasifikacijsko shemo KGPV, ki Zemljo razdeli na 12 con. Razvila jo je skupina raziskovalcev iz Laboratorija za fotovoltaiko in optoelektroniko (LPVO) Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (Julian Ascencio-Vasquez, dr. Kristijan Brecl in prof. dr. Marko Topič). Razvita shema je bila uporabljena na študiji primernosti izgradnje sončnih elektrarn na globalnem nivoju ter za projekcijo njihove učinkovitosti do leta 2100 po različnih scenarijih klimatskih sprememb.

najodličnejši dosežki 2020

 

Interdisciplinarna skupina raziskovalcev Biotehniške fakultete, Fakultete za elektrotehniko, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani ter Instituta Jožef Stefan (izr. prof. dr. Boštjan Murovec, mladi raziskovalec Leon Deutsch, prof. dr. Blaž Stres) pa je razvila Plaftormo MAGO – pomembno orodje za produkcijo in masovno evolucijsko analizo genomov mikrobov, s čimer je postavila pomemben mejnik pri produkciji in masovni evolucijski analizi genomov mikrobov.

mago