Odmevni dosežki sodelavk in sodelavcev

arc-k

Adaptive robotic cell (ARC-K)

ARC-K je rezultat projekta SPS-GOSTOP, glavnih partnerjev UL FE in Kolektorja, v sodelovanju z IJS. Robotska celica ARC-K, robot z merilnim robotom, optičnimi meritvami, kalibri in klasičnimi merili omogoča avtomatizacijo statistični procesnih meritev. Trenutna konfiguracija vključuje pomembne komponente Industrije 4.0, saj omogoča množico dimenzijskih meritev na različnih produktih, poleg tega je modularna in tudi rekonfigurabilna. Zaradi velikih dimenzijskih in oblikovnih raznolikosti produktov je bil razvit sistem za samostojno izmenjavo prstov. Neuporabljeni prsti, zlati kosi in ležišča so pred vplivi okolice spravljeni v zalogovniku v središču mize. Z avtomatizacijo meritev je mogoče zmanjšati oziroma skoraj izničiti vpliv operaterja. ARC-K se seli v produkcijo. Več ...   video

 

darsRazvojno sodelovanje z družbo DARS d.d. pri pripravi rešitev integracije inteligentnih transportnih sistemov (ITS)

Inteligentni transportni sistemi so ključni element za doseganje pretočnosti in varnosti avtocest v Sloveniji, posledično pa tudi varovanja okolja. ITS so izjemno kompleksni saj združujejo informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) ter elektrostrojno opremo in algoritme s prometnim inženirstvom. V okviru večletnega sodelovanja se definirajo smernice in strateške usmeritve ter standardizacija sistemov ITS ter komunikacijskih omrežij in protokolov. Z namenom posredovanja prometnih informacij v realnem času je v prihodnosti potrebno tudi neposredno vzajemno komuniciranje vozil in cestne infrastrukture. To je raziskovalno področje kooperativnih inteligentnih prometnih sistemov (Cooperative Intelligent Transport Systems – C-ITS), ki bodo udeležencem v cestnem prometu in upravljavcem prometa omogočili izmenjavo in uporabo doslej nerazpoložljivih informacij ter usklajevanje ukrepov. V okviru tega je LTFE vključen tudi v EU projekt. Več ...

 

ebttEBTT 2020

Letos je navkljub pandemiji potekala 14. mednarodna doktorska šola EBTT (Electroporation-Based Technologies and Treatments), tokrat na daljavo. Format celodnevne tedenske šole smo razširili v tri tedne. Od 16. do 27. novembra so vsak delovni dan med 14.30 in 16.00 poteka spletna predavanja, laboratorijske vaje ter razprava med udeleženci. Šola se je zaključila z zaključnim izpitom 4. decembra. Gostili smo 51 udeležencev iz štirinajstih držav, do sedaj pa je bilo v vseh izvedbah skupaj 895 udeležencev, ki so prihajali iz 42 držav. Šola je namenjena tako začetnikom kot strokovnjakom na področju elektroporacije. Poleg uporabnikov metode se šole udeležijo doktorski študenti in raziskovalci s področja biologije, medicine in biotehnologije. Več ...

 

lipidne membraneMetoda in sistem za uničevanje celičnih/ lipidnih membran z magnetnimi nanoploščicami v zunanjem nizkofrekvenčnem magnetnem polju

Inovativni pristop pri raziskovanju nanodelcev je pripeljal do razvoja nove metode uničevanja celičnih membran z adheziranimi magnetnimi nanoploščicami v zunanjem nizkofrekvenčnem magnetnemu polju. Pokazali smo, da na membrane liposomov, adsorbirane magnetne nanoploščice zaradi gibanja v zunanjem magnetnem polju, lahko uničijo membrano in liposom. Teoretično smo tudi opisali mehanizem prenosa sile med nanoploščico in membrano ter izpeljali izraz za določanje efektivnosti prenosa sile/navora adheziranih magnetnih nanodelcev na biološke membrane. Metoda predstavlja pomemben prispevek k razvoju metode zdravljenja tumorskih obolenj z magnetno-mehansko aktuacijo. Kombinacija rezultatov teoretičnega modeliranja in eksperimentov je prispevala tudi k razumevanju osnovnih mehanizmov magnetno-mehanske aktuacije. Več ...

 

nautilosPridobitev EU projekta NAUTILOS v okviru HORIZON 2020

Laboratorij za mikrosenzorske strukture in elektroniko - LMSE UL FE sodeluje v konzorciju z 21-timi partnerji na 4-letnem projektu NAUTILOS v vrednosti 9.0 mio.evrov z nalogo razvoja senzorjev za meritev prevodnosti, temperature in tlaka do globine morij 2000 m. Strateški cilj projekta NAUTILOS je odprava pomanjkljivosti v morskem opazovanju in modeliranju kemijskih, bioloških in fizikalnih spremenljivk z razvojem novih generacij cenovno-učinkovitih senzorjev in naprav za zajemanje vzorcev.
Novo razvite pomorske tehnologije bodo integrirane z različnimi opazovalnimi platformami v širokem razponu od priobalnih do globokih morij. Več ...

 

ebtt knjigaKnjiga Electroporation-Based Technologies and Treatments

Knjiga je nastala kot rezultat večletnega poučevanja izbirnega predmeta Elektroporacija v biologiji, biotehnologiji in medicini na interdisciplinarnem doktorskem študiju Biomedicina Univerze v Ljubljani. Knjigo sta uredila doc. dr. Peter Kramar in prof. dr. Damijan Miklavčič. Izšla je v angleškem (2019) in španskem (2020) jeziku v tiskani in elektronski verziji. Do sedaj je bila knjiga prenešena 279-krat (117 prenosov španske, 162 prenosov angleške jezikovne inačice). Knjiga je izšla pri založbi FE, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana v 500 izvodih. Več ...

 

Rems LeaŠtipendija Marie Skłodowska-Curie

Štipendijo za projekt ''Controlling the susceptibility of biological cells to pulsed electric field treatment by using ion channel modulators'', ki je financirana s strani Evropske komisije, je prejela doc.dr. Lea Rems. Štipendija se podeli raziskovalcem, običajno na začetku kariere, ki predlagajo svoj raziskovalni projekt, pri čemer je znanstvena odličnost predlaganega projekta najpomembnejši kriterij. Štipendija se smatra za prestižno, saj jo dobi le 10-15% prijaviteljev, pri čemer je zadnja leta okrog 10000 prijaviteljev s celega sveta. Več ...

 

Aplikacija raziskav uporabniške izkušnje (UX) v industrijsko prakso

dars gunaV okviru industrijskega projekta (DARS-REALIS UX) za podjetje DARS LMMFE načrtuje, prenavlja in izboljšuje celotno podobo in uporabniško izkušnjo storitev DARS, namenjenih široki publiki – mobilna aplikacija Promet+ ter spletni portal Promet. Projekt je finančno obsežen, odmeven v znanstvenem in laičnem prostoru ter primer dobre prakse povezovanja akademskih raziskav in prenosa v industrijsko prakso.

 

Zmaga na Rektorjevi nagradi 2020

Študentje FE, Aljaž Martinčič, Matej Rabzelj, Tjaša Jereb, Jan Gašpar in Tilen Savnik so si s projektom RF Alert prislužili Rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani 2020, osvojili so 1. mesto v kategoriji študenti. Več ...
 

Prav vse dosežke pa smo med letom redno beležili na naši spletni strani.