Prešernove nagrade

Fakultetne Prešernove nagrade za leto 2020 

Ime in priimek Naslov Mentor
Špela Tomšič Optimizacija kristalnosilicijevih fotonapetostnih modulov, poljubno orientiranih v prostoru, z upoštevanjem realističnih pogojev osvetlitve Doc. dr. Benjamin Lipovšek
Matej Tomc Sistem za posnemanje spotikanja in pomoč pri zamahu noge pri hoji po tekočem traku Prof. dr. Matjaž Mihelj, somentor prof. dr. Zlatko Matjačič 
Miloš Ljubotina Pospeševanje množenja matrik z vezjem FPGA in razvojnim okoljem Vitis Prof. dr. Andrej Žemva
Domen Preložnik Iskanje slikovnih fenotipov možganskih bolezni Doc. dr. Žiga Špiclin