Priznanje poslovnemu partnerju

Ob tednu Univerze v Ljubljani na Fakulteti za elektrotehniko (FE) vsako leto podelimo priznanje poslovnemu partnerju za zgledno sodelovanje in doprinos razvoju.

Letos smo se, glede na rezultate in sodelovanje, odločili, da priznanje prejme DARS Družba za avtoceste RS d.d.

 

Priznanje je prevzel predsednik uprave DARS-a mag. Valentin Hajdinjak.

 

Razvojno sodelovanje z družbo DARS d.d. poteka predvsem pri pripravi rešitev integracije inteligentnih transportnih sistemov (ITS) ter nadgradnji uporabniških izkušenj portala www.promet.si in aplikacije DARS Promet+.

Inteligentni transportni sistemi so ključni element za doseganje pretočnosti in varnosti avtocest v Sloveniji, posledično pa tudi varovanja okolja. ITS so izjemno kompleksni saj združujejo informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) ter elektrostrojno opremo in algoritme s prometnim inženirstvom. V okviru večletnega sodelovanja se definirajo smernice in strateške usmeritve ter standardizacija sistemov ITS ter komunikacijskih omrežij in protokolov.

Z namenom posredovanja prometnih informacij v realnem času je v prihodnosti potrebno tudi neposredno vzajemno komuniciranje vozil in cestne infrastrukture. To je raziskovalno  področje kooperativnih inteligentnih prometnih sistemov (Cooperative Intelligent Transport Systems – C-ITS), ki bodo udeležencem v cestnem prometu in upravljavcem prometa omogočili izmenjavo in uporabo doslej nerazpoložljivih informacij ter usklajevanje ukrepov. V okviru tega je LTFE vključen tudi v EU projekt.

 

https://www.c-roads.eu/pilots/core-members/slovenia/Partner/project/show/c-roads-slovenia.html

 

dars nagrada