Universityawards

On 3 December 1919, the first lecture in the Slovenian language was held at the University of Ljubljana, which is why this day is considered to be the birthday of the oldest and largest University in Slovenia, which today boasts international reputation.

Each year, in the first week of December, the University of Ljubljana presents the most outstanding research achievements with the greatest respect, and awards honorary degrees, plaques, prizes and distinctions to those who have made the University of Ljubljana a better university.

Recipients of University's awards and recognitions

 • Svečano listino za študente za najboljše študijske dosežke sta prejela Valentina Stanić in Darjo Uršič.
 • Zlato plaketo Univerze v Ljubljani, ki jo podeljujejo za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja ter za krepitev ugleda Univerze v Ljubljani, je letos prejel prof. dr. Marko Čepin iz Laboratorija za električna omrežja in naprave.
 • Svečano listino mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem, ki jo Univerza v Ljubljani podeljuje za izjemne pedagoške, raziskovalne in umetniške dosežke, je prejel doc. dr. Marko Jošt iz Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko. Doc. dr. Marko Jošt je tudi prejemnik priznanja za enega najodličnejših raziskovalnih dosežkov.
 • Naziv zaslužni profesor je prejel prof. dr. Franc Smole.
 • Prešernovo nagrado za delo “Mehanizem robotske naprave za vadbo prstov in zapestja” je prejela Ana Mandeljc.
 • Priznanje strokovnim sodelavkam in sodelavcem Univerze v Ljubljani za pomemben prispevek k izboljšanju delovnih procesov in pozitivni klimi na članicah in rektoratu so prejele Erna Novak, Marija Kutnar in Špela Hren.
prof. dr. Franc Smole

 • Svečano listino za študente za najboljše študijske dosežke sta prejela Emina Ferzana Uzunović in Klemen Pevec.
 • Zlato plaketo Univerze v Ljubljani, ki jo podeljujejo za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja ter za krepitev ugleda Univerze v Ljubljani, je letos prejel tudi prof. dr. Janez Krč iz Laboratorija za fotovoltaiko in optoelektroniko.
 • Svečano listino mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem, ki jo Univerza v Ljubljani podeljuje za izjemne pedagoške, raziskovalne in umetniške dosežke, je prejel doc. dr. Peter Naglič iz Laboratorija za slikovne tehnologije.
 • Priznanje strokovnim sodelavkam in sodelavcem Univerze v Ljubljani za pomemben prispevek k izboljšanju delovnih procesov in pozitivni klimi na članicah in rektoratu sta z UL FE letos prejeli mag. Tea Urankar, tajnik fakultete, in dr. Nina Gržinič Frelih iz Službe za komuniciranje.
 • Rektorjevo nagrado za naj inovacijo v kategoriji raziskovalk in raziskovalcev, redno zaposlenih na univerzi so prejeli doc. dr. Matej Reberšekprof. dr. Damijan Miklavčič in asist. dr. Eva Pirc.
prof. dr. Janez Krč

 

 • Zlato plaketo Univerze v Ljubljani, ki jo podeljujejo za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja ter za krepitev ugleda Univerze v Ljubljani, je letos med drugimi prejel tudi prof. dr. Andrej Kos, predstojnik Laboratorija za telekomunikacije ter cenjen pedagog in mentor. Kot vabljeni profesor je predaval na več uglednih tujih univerzah. Njegovo znanstveno raziskovanje je usmerjeno na kibernetske infrastrukture in aplikacije, ki zajemajo tudi omrežja 5G in 6G. Poleg projektov EU in Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije dosega odlične rezultate v številnih projektih z industrijo ter sodeluje v komisijah in odborih na fakulteti in univerzi ter v mednarodnih strokovnih združenjih.
prof. dr. Andrej Kos
 • Svečano listino za mlade visokošolske učiteljice in učitelje ter visokošolske sodelavke in sodelavce za izjemne pedagoške, raziskovalne in umetniške dosežke z UL FE letos prejme as. dr. Matevž Bošnak, ki  pri svojem raziskovalnem delu kaže visoko mero iznajdljivosti, delavnosti in sposobnosti za reševanje kompleksnih problemov, zaradi česar velja za vrhunskega strokovnjaka s področja avtomatike, še zlasti avtonomnih mobilnih sistemov. ARRS je njegov prispevek pri razvoju naprave za rehabilitacijo hoje uvrstila med šest najvidnejših dosežkov s področja tehnike v izboru Odlični v znanosti.

  as. dr. Matevž Bošnak
 • Naziv zaslužna profesorica in zaslužni profesor podeljujejo upokojenim profesoricam in profesorjem Univerze v Ljubljani za prepoznaven prispevek pri delovanju, ugledu in razvoju Univerze v Ljubljani. Naziv je z UL FE letos prejel prof. dr. Borut Zupančič, ki je svoje delo na Univerzi v Ljubljani začel leta 1977 in na njej deloval do upokojitve. Glavni poudarki njegovega raziskovanja so s področja modeliranja, simulacije in vodenja, za svoje raziskovalno delo je prejel tudi več državnih nagrad. Celovitost in uspešnost pedagoškega dela se izkazujeta skozi kakovost njegovih predavanj, podprtih s kar 14 učbeniki in drugim učnim gradivom, ter v kar 77 mentorstvih in somentorstvih. V soavtorstvu je objavil znanstveno monografijo, izdano pri mednarodni založbi Prentice Hall.
prof. dr. Borut Zupančič
 • Svečano listino za študentke in študente za najboljše študijske dosežke podeljujejo študentkam in študentom Univerze v Ljubljani, ki dosegajo najvidnejše študijske uspehe. Med njimi sta letos Anja Šurina ter Matej Tomc z UL FE. Anja Šurina ima skupno povprečno oceno treh letnikov univerzitetnega študija Elektrotehnika 9,77. Poleg študija se vključuje tudi v raziskovalno dejavnost fakultete in je trenutna predsednica Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. V prostem času trenira jazz balet in potuje.
  Matej Tomc je univerzitetni študijski program Elektrotehnika zaključil s povprečno oceno izpitov 9,82. Študij je nadaljeval na magistrskem študiju Elektrotehnika, smer Robotika s povprečno oceno izpitov 10. Na URI Soča se ukvarja z razvojem naprav za pomoč pri rehabilitaciji pacientov, ki okrevajo po možganski kapi.
 • Priznanje za posebne dosežke študentk in študentov podeljujejo študentkam in študentom Univerze v Ljubljani za dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti. Priznanje so letos podelili študentski ekipi Multimedije na UL FE, ki so sestavljajo Žana Juvan, Maša Egart, Ana Berkopec, Anže Zadravec, Tim Jeršič, Andrej Kokalj in Yari Stepanov. Študentska ekipa Multimedije od leta 2016 aktivno sodeluje pri promociji Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani na področju multimedije z aktivnim sodelovanjem pri pripravah in izvedbah dogodkov, snemanjih številnih fakultetnih dogodkov, izdelavah promocijskih videoposnetkov, izvajanjem prenosov dogodkov in zagotavljanjem multimedijske podpore.
 • Priznanje podeljujemo strokovnim sodelavkam in sodelavcem Univerze v Ljubljani za pomemben prispevek k izboljšanju delovnih procesov in pozitivni klimi na članicah in rektoratu je z UL FE letos prejela Petra Koželj, ki od leta 2013 uspešno in učinkovito vodi delo v raziskovalnem sektorju Fakultete za elektrotehniko. Pod njenim vodstvom raziskovalni sektor zagotavlja odlično podporo raziskovalcem pri vodenju projektov. Njena motiviranost, natančnost in požrtvovalnost nedvomno prispevajo k boljšemu delovanju fakultete.
Petra Koželj, vodna raziskovalnega sektorja UL FE

Svečana listina za študente za najboljše študijske dosežke: Špela Tomšič in Klemen Pevec

Univerzitetna Prešernova nagrada 2019: Andrej Lavrič

Svečana listina mladim visokošolskim učiteljem: doc. dr. Nik Stopar

Priznanje UL strokovnim delavcem: mag. Zdenka Oven

Častni doktor Univerze v Ljubljani: dr. Lluis M. Mir

Zlata plaketa Univerze v Ljubljani: prof. dr. Rafael Mihalič

Svečana listina mladim visokošolskim učiteljem: as. dr. Sebastjan Šlajpah

Priznanje UL strokovnim delavcem: Marjanca Rebernik

Svečana listina za študente za najboljše študijske dosežke: Gašper Podobnik, Rok Šikonja

Priznanje za posebne dosežke študentov: Društvo študentov elektrotehnike in računalništva EESTEC

Zlata plaketa Univerze v Ljubljani: prof. dr. Marko Topič

Plaketa Pro universitate labacensi: akademik, zaslužni prof. dr. Alojz Kralj

Univerzitetna Prešernova nagrada: Helena Cindrič za zaključno delo Numerična študija izvedljivosti elektrokemoterapije tumorjev v hrbtenici pri transpedikularnem pristopu (mentor prof. dr. Damijan Miklavčič, somentor doc. dr. Bor Kos)

Svečana listina za študente za najboljše študijske dosežke: Uroš Hudomalj

Rektorjevo priznanje študentom za posebne dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti: Študentska organizacija Fakultete za elektrotehniko (ŠOFE)

Priznanje strokovnemu sodelavcu: Tomaž Plestenjak

Zlata plaketa Univerze v Ljubljani: prof. dr. Igor Škrjanc

Svečana listina mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem: doc. dr. Matej Kranjc, doc. dr. Benjamin Lipovšek, doc. dr. Grega Jakus

Univerzitetna Prešernova nagrada: Gregor Černe za zaključno delo Kratkoročno napovedovanje porabe električne energije z uporabo mehkih Takagi-Sugeno modelov (mentor: prof. dr. Igor Škrjanc)

Svečana listina za študente za najboljše študijske dosežke: Timotej Gruden, Aljaž Blatnik

Rektorjevo priznanje študentom za posebne dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti: Združenje študentov elektrotehnike in računalništva (FE in FRI) EESTEC

Častni senator Univerze v Ljubljani: dr. Justin Teissie

Zaslužni profesor Univerze v Ljubljani: prof. dr. Drago Matko

Zaslužni profesor Univerze v Ljubljani: prof. dr. Tomaž Slivnik

Zlata plaketa Univerze v Ljubljani: prof. dr. Marko Munih

Svečana listina mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem: doc. dr. Vitomir Štruc

Univerzitetna Prešernova nagrada: Ian Aleksander Mihailović za diplomsko delo Izdelava in karakterizacija memristorjev MoOx in spominskih elementov TaS2 (mentor: prof. dr. Franc Smole)

Svečana listina za študente za najboljše študijske dosežke: Teodora Dimitrovska, Mitja Breznik, Matej Čadež

Priznanje študentom za posebne dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti: Dnevi Industrijske Robotike, DIR 2015

Zaslužni profesor Univerze v Ljubljani: akad. prof. dr. Tadej Bajd

Zlata plaketa Univerze v Ljubljani: prof. dr. Damijan Miklavčič

Univerzitetna Prešernova nagrada: Janja Dermol za raziskovalno delo Matematično modeliranje permeabilizacije celične membrane in preživetja celic (mentor: prof. dr. Damijan Miklavčič)

Plaketa ”Pro universitate labacensi”: družba TELEKOM d.d.

Svečana listina mladim visokošolskim sodelavcem Univerze v Ljubljani: doc. dr. Vito Logar

Svečana listina študentom: Dora Domanjko, Jure Sokolič, Marko Jošt, Katja Pretnar

Rektorjeva nagrada za naj inovacijo: projekt Enolyse (Jaka Ogorevc, Martin Blazinšek, Primož Zajec)

Zlata plaketa Univerze v Ljubljani: prof. dr. DRAGO MATKO

Svečana listina mladim visokošolski učiteljem Univerze v Ljubljani: doc. ddr. MELITA HAJDINJAK

Rektorjeva nagrada za naj inovacijo: projekt ECTplan (ekipa LBK: prof. dr. Damijan Miklavčič, as. dr. Bor Kos, as. dr. Denis Pavliha, dr. Anže Županič (pridruženi član LBK), Marija Marčan,prof. dr. Gregor Serša (partner z OI Lj))

Rektorjeva nagrada za naj inovacijo: 2. Mesto projekt Bimeo (dr. Aleš Hribar, izr. prof. dr. Matjaž Mihelj, prof. dr. Marko Munih, Tadej Beravs, dr. Matic Trlep)

Stay up to date

University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411