Dogodek

Zagovor doktorske disertacije - Špela Tomšič

Datum objave: 21.6.2024 Datum začetka: 1.7.2024 Ura začetka: 08:30 Lokacija: diplomska soba

Obveščamo Vas, da bo zagovor doktorske disertacije v ponedeljek, 1. 7. 2024, ob 8.30 uri v diplomski sobi.

Kandidatka: Špela Tomšič, mag. inž. el.

Naslov: Modeliranje in optimizacija perovskitno-silicijevih tandemskih sončnih celic pod realističnimi pogoji delovanja

Člani komisije:

  • izr. prof. dr. David Nedeljković, predsednik,
  • prof. dr. Marko Topič,
  • izr. prof. dr. Boštjan Batagelj,
  • Prof. Dr. Bernd Rech (TU Berlin, Nemčija),
  • izr. prof. dr. Benjamin Lipovšek (mentor − pridruženi član).

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411