Varstvo osebnihpodatkov

1. Varstvo osebnih podatkov

 • Informacija zaposlenim o obdelavi osebnih podatkov (pdf dokument)
 • Informacija pogodbenim sodelavcev in študentom o obdelavi osebnih podatkov (pdf dokument)
 • Pravilnik o varnosti obdelave osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (pdf dokument)
 • Obvestilo posameznikom po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), izvajanje videonadzora v prostorih UL FE (pdf dokument)

 

2. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je DPO UL, e pošta: dpo@uni-lj.si.

 

3. Postopek uveljavljanja pravic posameznikov

Zaposleni ima v skladu z veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov pravico:

 • do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki;
 • do popravka oz. dopolnitve osebnih podatkov;
 • do izbrisa osebnih podatkov, kadar za hrambo ne obstaja več podlaga v zakonu ali ste podali osebno privolitev;
 • pravico do omejitve osebnih podatkov;
 • pravica do ugovora – v primeru, kadar se obdelava izvaja na podlagi zakonitega interesa;
 • pravica do prenosljivosti – v primeru pogodbe ali osebne privolitve.

Posameznik ne more zahtevati uveljavljanja pravice do brisanja osebnih podatkov, nasprotovanja uporabi podatkov oz. omejitve take uporabe osebnih podatkov v primeru zakonsko predpisane in predvidene obdelave osebnih podatkov v okviru izvajanja javne službe UL FE.

Če želite uveljavljati naštete pravice, se lahko za pomoč kadarkoli obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki ji kadarkoli lahko anonimno sporočite tudi morebitne nezakonitosti s področja varstva osebnih podatkov na e-naslov dpo@uni-lj.si ali na tajnika fakultete. Če boste menili, da vaših pravic vendarle ne uresničujemo, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS (www.ip-rs.si).

Na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov ali tajnika fakultete se lahko obrnete tudi, če imate kakršnakoli vprašanja s področja varstva osebnih podatkov.

 

4. Smernice, priporočila, mnenja

 • Vodnik po varstvu osebnih podatkov za posameznike – (pdf dokument)
 • Smernice IP – Varstvo OP v delovnih razmerjih (pdf dokument)

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411