Vzemi prihodnost v svoje žičke!

Visokošolski študijski program Aplikativna elektrotehnika zajema temeljna strokovna in aplikativna elektrotehniška znanja ter programerska orodja za delo na realnih elektrotehniških problemih. Široka izbirnost znotraj študijskega programa študentu omogoči zgodnjo usmeritev v izbrano področje elektrotehnike, s praktičnim znanjem in izkušnjami, pridobljenimi ob reševanju aktualnih izzivov v podjetjih, pa se strokovno usposobi za takojšen vstop na trg dela.

Kako poteka študij?

Študij traja 3 leta oziroma 6 semestrov in je vreden 180 kreditnih točk (ECTS).

Prvi letnik študija poteka po enotnem predmetniku, v drugem letniku pa se študentje usmerijo v eno od petih študijskih smeri (Avtomatika, Elektronika, Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev, Tehniška kakovost, Informacijsko komunikacijske tehnologije).

V zadnjem, 6. semestru študija, študent opravi trimesečno praktično usposabljanje ter diplomsko delo.

Po opravljeni diplomi študent pridobi naziv diplomirani inženir elektrotehnike (VS) ali diplomirana inženirka elektrotehnike (VS).

Kakšni so temeljni cilji programa?

Temeljni cilj univerzitetnega programa Elektrotehnika je študentom zagotoviti:

 • kakovostno aplikativno znanje s področja elektrotehnike,
 • sistemsko znanje, potrebno za delo v različnih proizvodnih procesih,
 • študij v sodobno opremljenih učilnicah in laboratorijih,
 • mednarodno uveljavljene pedagoge in raziskovalce,
 • interdisciplinarna znanja, ki so uporabna tudi na področjih medicine, biologije, ekonomije, strojev, računalništva, športa, psihologije in mnogih drugih,
 • praktično usposabljanje v podjetju,
 • vseevropsko primerljivost dosežene izobrazbe.

Katere kompetence študenti pridobijo s programom?

 • Zmožnost definiranja, razumevanja in reševanja problemov na področju elektrotehnike,
 • sposobnost kritičnega vrednotenja konkretnih rešitev,
 • poklicno, okoljsko in socialno odgovornost,
 • sposobnost strokovnega sporazumevanja v pisni in ustni obliki,
 • sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 • sposobnost samostojnega sledenja razvoja stroke,
 • sposobnost timskega dela s strokovnjaki z različnih področij.

Podrobne informacije o študiju 1. stopnje APLIKATIVNA ELEKTROTEHNIKA

PREVERI ŠE DRUGE PROGRAME 1. STOPNJE

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411