Partnerji

vstopna stran za partnerje fakultete

Sodelovanje z industrijo

Fakultetni laboratoriji raziskovalno in razvojno sodelujejo s slovenskimi in tujimi gospodarskimi družbami na različne načine: usposabljajo doktorske študente iz gospodarstva, sodelujejo pri centrih odličnosti, tehnoloških platformah in mrežah ter izvajajo raziskovalno-razvojne projekte. K projektnemu sodelovanju bistveno pripomorejo razpisi ministrstev in agencij, ki spodbujajo skupno kandidaturo na razpisih ali vključevanje komplementarnih partnerjev, bodisi inštitucij znanja bodisi gospodarskih družb: predvsem sofinanciranje in partnerstvo na aplikativnih projektih ARIS ter nekateri razpisi MIZŠ (npr. JR »RRI v verigah in mrežah vrednosti«). V letu 2023 je imela fakulteta s slovenskimi in tujimi podjetji sklenjenih okoli 291 različnih pogodb. Obseg financiranja in dinamika izvajanja tržnih projektov sta bila zelo raznolika. Večina projektov traja vsaj eno leto, nekateri nekaj mesecev, nekateri pa več let. Projektno sodelovanje z industrijo predstavlja za fakulteto pomemben vir prihodkov.

IKT Akademija

IKT Akademija na UL FE je prvi in najboljši naslov za profesionalna usposabljanja na področju IKT, CISCO omrežnih rešitev, Apple produktov ter razvoja mobilnih aplikacij na platformah Android in iOS.

Ponujamo usposabljanja s police, programe po meri in projekte harmonizacije IKT znanj znotraj podjetja. Izvajamo tudi CISCO omrežno akademijo in delujemo kot Apple Regional training center.

Raziskovalna dejavnost

Raziskovalno delo na Univerzi v Ljubljani Fakulteti za elektrotehniko poteka v okviru laboratorijev ter programskih in raziskovalnih skupin. Na Fakulteti deluje v okviru osmih kateder 27 raziskovalnih laboratorijev. Laboratoriji izvajajo programe in projekte iz razpisov ministrstev in agencij Republike Slovenije, sodelujejo s slovensko industrijo, industrijo drugih držav in so vključeni v projekte okvirnih programov ter drugih programov Evropske skupnosti.

Poslovni Partnerji

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411