O knjižnici

Knjižnica Fakultete za elektrotehniko je ena od visokošolskih knjižnic Univerze v Ljubljani.

Knjižnica Fakultete za elektrotehniko je ena od visokošolskih knjižnic Univerze v Ljubljani. Prioritetno je namenjena potrebam študentov, profesorjev in raziskovalcev Fakultete za elektrotehniko. Kot javna knjižnica nudi osnovne storitve za potrebe študija, pedagoškega in raziskovalnega dela tudi drugim uporabnikom.

Poslanstvo in vizija knjižnice

Temeljno poslanstvo knjižnice je zbiranje, hranjenje, varovanje, predstavljanje in omogočanje uporabe zbirk knjižničnega gradiva ter zagotavljanje dostopa do drugih informacijskih virov in storitev, ki jih uporabniki potrebujejo pri svojem študijskem, pedagoškem in raziskovalnem delu.

Knjižnica kot informacijski in referalni center za znanstveno in strokovno informiranje uporabnikom zagotavlja in posreduje informacije s strokovnih področij, na katerih Fakulteta deluje, in sicer iz svojih ter naročenih podatkovnih zbirk in različnih elektronskih informacijskih servisov. Z organizacijo izobraževanj o iskanju, vrednotenju, izbiri in uporabi različnih vrst ter oblik informacijskih virov pospešujejo pridobivanje kompetenc informacijske pismenosti študentov ter prispeva k učinkovitosti in kakovosti znanstvenoraziskovalnega dela zaposlenih na Fakulteti.

Z izdelavo osebnih bibliografij visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev knjižnica skrbi za pregled nad strokovno in znanstveno dejavnostjo Fakultete ter za njeno promocijo v slovenskem in mednarodnem prostoru. V ta namen nudi tudi podporo odprtemu dostopu v znanosti in odprtemu e-visokošolskemu izobraževanju.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411