Laboratorij zamultimedijo

Dejavnost Laboratorija mulitmedijo se osredotoča na področje multimedijskih sistemov, mobilnih multimedijskih aplikacij (AR/VR), , načrtovanja uporabniške izkušnje in dostopnosti za vse.

Pri svojih aktivnosti LMMFE tesno sodeluje z Laboratorijem za telekomunikacije (LTFE).

Pedagoško delo

Člani laboratorija sodelujejo pri izvajanju dodiplomskega, podiplomskega in doktorskega šudija. Izvajajo predmete s področij multimedijskih in RTV sistemov, snemanja, montaže in postptrodukcije ter uporabniške izkušnje.

Raziskave

Skupaj imata LMMFE in LTFE 40 raziskovalcev, od tega 14 mladih raziskovalcev in raziskovalcev z doktoratom s področja IKT, elektrotehnike, telekomunikacij, računalništva in informatike. 10+ raziskovalnih projektov na leto.

Partnerji Horizon 2020 in Interreg Europe projektov. Nosilci horizontale IoT v SRIPu Pametna mesta in skupnost ter nacionalne mreže FabLab Slovenije. Sodelujemo z največjimi slovenskimi IKT družbami v sklopu projekta EkoSmart.

Razvoj

IoT rešitve, dodajanje blockchain funkcij na naprave, telekomunikacijski protokoli, aplikacijski vmesniki (API), mobilne multimedijske aplikacije (AR/VR), nadgradnja konvergenčnih fiksnih in mobilnih omrežij v smeri 5G, načrtovanje uporabniške izkušnje in dostopnosti za vse. Digitalizacija drugih panog z uporabo teh IKT znanj.

Z izkušnjami in referencami vstopimo v okolje podjetja, poiščemo najbolj smiselne poti do rešitve z naborom širokega spektra interdisciplinarnih znanj. Zato skupaj z podjetji dosegamo izjemno uspešnost razvojnih projektov.

Spletna stran: http://ltfe.org

Člani:

 • Andrej Bajželj
 • prof. dr. Janez Bešter univ. dipl. inž. el.
 • Gregor Burger mag. inž. el.
 • doc. dr. Nina Cvar univ. dipl. kult.
 • as. Franc Drobnič mag. inž. el.
 • Robert Grdadolnik
 • izr. prof. dr. Jože Guna univ. dipl. inž. el.
 • as. Žana Juvan mag. inž. mm.
 • as. mag. Luka Mali univ. dipl. inž. el.
 • as. Klemen Pečnik univ. dipl. inž. el.
 • izr. prof. dr. Matevž Pogačnik univ. dipl. inž. el.
 • as. – raz. dr. Jure Trilar univ. dipl. soc.
 • Anže Zadravec dipl. inž. mm. (UN)

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411