Laboratorij zamultimedijo

Dejavnost Laboratorija mulitmedijo se osredotoča na področje multimedijskih sistemov, mobilnih multimedijskih aplikacij (AR/VR), , načrtovanja uporabniške izkušnje in dostopnosti za vse.

Pri svojih aktivnosti LMMFE tesno sodeluje z Laboratorijem za telekomunikacije (LTFE).

Pedagoško delo

Člani laboratorija sodelujejo pri izvajanju dodiplomskega, podiplomskega in doktorskega šudija. Izvajajo predmete s področij multimedijskih in RTV sistemov, snemanja, montaže in postptrodukcije ter uporabniške izkušnje.

Raziskave

Skupaj imata LMMFE in LTFE 40 raziskovalcev, od tega 14 mladih raziskovalcev in raziskovalcev z doktoratom s področja IKT, elektrotehnike, telekomunikacij, računalništva in informatike. 10+ raziskovalnih projektov na leto.

Partnerji Horizon 2020 in Interreg Europe projektov. Nosilci horizontale IoT v SRIPu Pametna mesta in skupnost ter nacionalne mreže FabLab Slovenije. Sodelujemo z največjimi slovenskimi IKT družbami v sklopu projekta EkoSmart.

Razvoj

IoT rešitve, dodajanje blockchain funkcij na naprave, telekomunikacijski protokoli, aplikacijski vmesniki (API), mobilne multimedijske aplikacije (AR/VR), nadgradnja konvergenčnih fiksnih in mobilnih omrežij v smeri 5G, načrtovanje uporabniške izkušnje in dostopnosti za vse. Digitalizacija drugih panog z uporabo teh IKT znanj.

Z izkušnjami in referencami vstopimo v okolje podjetja, poiščemo najbolj smiselne poti do rešitve z naborom širokega spektra interdisciplinarnih znanj. Zato skupaj z podjetji dosegamo izjemno uspešnost razvojnih projektov.

Spletna stran: http://ltfe.org

ČLANI LABORATORIJA

Andrej Bajželj

Tehnični delavec V (I)

E-pošta: andrej.bajzelj@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8803

prof. dr. Janez Bešter

Visokošolski učitelj

E-pošta: janez.bester@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8431

Gregor Burger

Raziskovalec

E-pošta: gregor.burger@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8153

doc. dr. Nina Cvar

Znanstveni sodelavec

E-pošta: nina.cvar@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8109

asist. Franc Drobnič

Raziskovalec

E-pošta: franc.drobnic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8132

Robert Grdadolnik

Tehnični delavec V (I)

E-pošta: robert.grdadolnik@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8885

asist. Žana Juvan

Raziskovalec

E-pošta: zana.juvan@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8885

asist. mag. Luka Mali

Raziskovalec z magisterijem

E-pošta: luka.mali@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8103

asist. Klemen Pečnik

Asistent

E-pošta: klemen.pecnik@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8885

prof. dr. Matevž Pogačnik

Visokošolski učitelj

E-pošta: matevz.pogacnik@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8101

Anže Zadravec

Raziskovalec

E-pošta: anze.zadravec@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8885

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411