Laboratorij za preskrboz električno energijo

Laboratorij za preskrbo z električno energijo (LPEE) je specializiran za preučevanje elektroenergetskih sistemov, njihovih značilnosti in ukrepov za zanesljivo obratovanje. Glede na hiter in drastičen razvoj elektroenergetskih sistemov, ki smo mu dandanes priča, so izkušnje in tehnična znanja članov laboratorija ključni pri reševanju izzivov, ki jih upravičeno pričakujemo v prihodnosti. Digitalne simulacije z najnaprednejšimi orodji nam omogočajo razvoj naprednih rešitev, ki podpirajo nadaljnji razvoj moderne družbe z vsesplošno elektrifikacijo.

V laboratoriju dajemo velik poudarek pedagoškemu delu. Prizadevamo si za kakovostno in poglobljeno podajanje tako splošnih kot tudi najbolj aktualnih vsebin, podprto z veliko individualnega dela s študenti. O pomembnosti, ki jo pripisujemo osebnemu stiku med člani laboratorija in študenti, pričajo številne nagrade in priznanja, ki so jih številni študenti pridobili za aktivnosti, ki so jih izvajali v okviru laboratorija na vseh stopnjah študija.

Naše znanstveno-raziskovalno in strokovno delo temelji na študiju statičnih in dinamičnih lastnosti elektroenergetskih sistemov v celotnem razponu obratovalnih pogojev, od povezanega obratovanja s sosednjimi omrežji do najbolj občutljivih razmer, ki sledijo popolnemu razpadu. V tem kontekstu se ukvarjamo z vplivom zelenega prehoda na obratovanje elektroenergetskih sistemov ter posledično obvladovanjem nastalih razmer z napravami močnostne elektronike ter ostalimi inovativnimi pristopi. Stremimo k prenosu našega raziskovalnega znanja v prakso v obliki izvajanja študij in raziskav za mnogotere industrijske partnerje, predvsem operaterje omrežij v Sloveniji in v tujini. Pri tem igra pomembno vlogo naša prepoznavnost v mednarodnem znanstvenem okolju, ki jo gradimo skozi aktivno udeležbo v mednarodnih organizacijah in združenjih.

Predstojnik: prof. dr. Rafael Mihalič

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411