Laboratorij za preskrboz električno energijo

Laboratorij za preskrbo z električno energijo (kasneje LPEE) je specializiran za preučevanje “obnašanja” elektroenergetskih sistemov (EES). Na EES gledamo kot na napravo, odgovoriti pa skušamo na vprašanje: “Kaj se zgodi v ali z EES, če pride do spremembe ali okvare in kako preprečiti temu sledečo neustrezno stanje in/ali reakcijo EES.” Drugače, zanima nas, kako vključiti elektrarno, vod, napravo. Kako bo to vplivalo na obstoječ celoten sistem. Kako uskladiti naprave, da bodo med seboj “sodelovale” in se ne bodo med seboj “steple”. Kako se bo EES odzvali na okvare in ali bo EES motnjo “preživel”. 

Ta vprašanja za sodobno družbo še nikoli niso bila tako pomembna saj ljudje postajamo povsem odvisni od električne energije, prehod na brezogljične vire pa predstavlja veliko neznanko.  

Do odgovorov, ki jih iščemo, ni preprosto priti. Zato uporabljamo najsodobnejša orodja, s katerimi lahko ponazorimo obnašanje EES v obliki simuliranja pojavov ali s simulacijo v realnem času, kjer specializirana oprema simulira dinamiko EES s hitrostjo kot v naravi in priključen testiranec “misli”, da je v resničnem sistemu. Tudi najdražja oprema pa rezultatov ne da sama od sebe, zato vidimo največji kapital v znanju, ki ga ves čas “obnavljamo” preko sodelovanja z mladimi na projektih, diplomah, doktoratih. Ta strategija je očitno uspešna in se zrcali v številnih študentskih in raziskovalnih nagradah. 

Temelj raziskav v LPEE so projekti, za vzdrževalce in načrtovalce EES, operaterje EES v Sloveniji in tujini, raziskovalne inštitucije, EU itd.  

Predstojnik: prof. dr. Rafael Mihalič

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411