Založba intrgovina

Založniška dejavnost Fakultete za elektrotehniko ima že dolgoletno tradicijo.

Založba Fakultete za elektrotehniko je namenjena predvsem izdajanju učbenikov, zbirk vaj, priročnikov in drugih pripomočkov za študij. Študenti elektrotehnike imajo zato na voljo potrebno študijsko literaturo že takoj, ko prestopijo prag fakultete. V Založbi FE lahko kupite tudi dela s področja elektrotehnike, ki jih izdajajo druge domače in tuje založbe.

Poleg Založbe Fakultete za elektrotehniko obstaja tudi spletna knjigarna Založbe Univerze v Ljubljani, ki povezuje založniško dejavnost na članicah UL ter izdaja njene publikacije. ZUL je organizirana kot skupna organizacijska enota, osnova za dejavnost ZUL je založniška dejavnost na članicah UL, zato programska (vsebinska) zasnova založništva poteka na posameznih članicah UL.

 

Seznam in cenik literature v Založbi FE (razvrščeno po priimkih avtorjev)

Naslov: Sistemi in vodenje

Cena z DDV: 8,00 €

Naslov: Okvarni tokovi v elektroenergetskih omrežjih

Cena z DDV: 18,00 €

Naslov: Osnove elektrotehnike s pomočjo rešenih nalog

Cena z DDV: 11,00 €

Naslov: Matematika 1

Cena z DDV: 6,00 €


Naslov: Izbrana poglavja iz matematike

Cena z DDV: 2,60 €

Naslov: Osvojimo C

Cena z DDV: 9,40 €


Naslov: Algoritmi in podatkovne strukture

Cena z DDV: 6,80 €

Naslov: Vaje iz fizike I

Cena z DDV: 7,00 €

Naslov: Matematika I na programu Aplikativne elektrotehnike

Cena z DDV: 7,00 €

Naslov: Telekomunikacijska omrežja

Cena z DDV: 43,00 €

Naslov: Osnove elektrotehnike I

Cena z DDV: 10,00 €


Naslov: Osnove elektrotehnike II

Cena z DDV: 15,00 €

Naslov: Vaje iz fizike 2

Cena z DDV: 6,00 €


Naslov: Demonstracijski praktikum pri mehaniki in termodinamiki

Cena z DDV: 12,00 €


Naslov: Demonstracijski praktikum pri atomiki in optiki

Cena z DDV: 10,00 €

Naslov: Avtonomni mobilni sistemi: Kolesna vozila

Cena z DDV: 42,00 €

Naslov: Linearna vezja in signali – zbirka nalog

Cena z DDV: 10,80 €


Naslov: Elektromagnetno valovanje – zbirka rešenih nalog

Cena z DDV: 8,40 €

Naslov: Biološki sistemi

Cena z DDV: 21,00 €

Naslov: Servomotorji

Cena z DDV: 12,50 €

Naslov: Elektromagnetno valovanje

Cena z DDV: 27,00 €


Naslov: Linearna vezja in signali

Cena z DDV: 28,00 €

Naslov: Načrtovanje elektroenergetskega sistema

Cena z DDV: 16,70 €

Naslov: Razpoznavanje vzorcev

Cena z DDV: 29,00 €

Naslov: Elektromagnetne lastnosti heterogenih snovi

Cena z DDV: 9,50 €

Naslov: Multimedijski sistemi

Cena z DDV: 12,00 €

Naslov: Signali in sistemi

Cena z DDV: 11,00 €


Naslov: Analogni filtri

Cena z DDV: 9,00 €

Naslov: Matematični priročnik

Cena z DDV: 37,80 €

Naslov: Osnove telekomunikacij

Cena z DDV: 10,40 €

Naslov: Zanesljivost in vzdrževanje komponent in sistemov

Cena z DDV: 4,00 €

Naslov: Načrtovanje digitalnih vezij v jeziku VHDL

Cena z DDV: 5,00 €

Naslov: Teorija linearnih sistemov – rešeni primeri in naloge

Cena z DDV: 5,00 €


Naslov: Teorija linearnih sistemov – izpitne naloge

Cena z DDV: 6,00 €

Naslov: Zbirka nalog iz Matematike IV

Cena z DDV: 7,00 €

Spletna knjigarna

Do knjig Fakultete za elektrotehniko in ostalih fakultet članic Univerze v Ljubljani lahko dostopate tudi na spodnji povezavi.

Delovni čas
in kontakt

Urednik: prof. dr. Sašo Tomažič

Strokovni delavec: Jošt Marinko
Telefon: +386 1 4768 383
E-mail:   

Delovni čas: od 9.00 do 12.30

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411