Laboratorij za mikrosenzorske strukture in elektroniko

Laboratorij za mikrosenzoske structure in elektroniko – LMSE pokriva raziskave in razvoj polprevodniških struktur, (pametnih) senzorjev, aktuatorjev, mikro-elektro-mehanskih sistemov (MEMS) in njihove elektronike, od teoretičnih analiz do razvoja testnih struktur in elementov, njihove karakterizacije ter optimizacije.

Tipični LMSE izdelki bazirajo na mikroobdelavi silicija in sorodnih materialov ter zajemajo fotosenzorje, senzorje tlaka, temperaturne senzorje, senzorje radiacije, 3D MEMS structure, mikroreaktorje, mikrofluidne strukture ipd.

V LMSE poteka tudi živahno sodelovanje s študenti in mladimi raziskovalci, ki jih zanimajo omenjena raziskovalna področja.

Piezoelektrične elastomerne mikročrpalke

Mikročrpalke so osnovni gradniki mikrofluidnih sistemov. Zaradi majhnosti, energetske varčnosti, nizke cene, visoke zmogljivosti in zanesljivosti se nezadržno širijo na pomembna področja človekovega delovanja (mazalnih sistemi, hladilni sistemi, energetika, biomedicina, kemijsko inženirstvo, farmacija).

V LMSE smo razvili nove tipe mikročrpalk s pripadajočimi krmilnimi moduli, katerih prednost je v večji funkcionalnosti, nižji ceni izdelave ter večji zmogljivosti in zanesljivosti od konkurenčnih. Mikročrpalke nadgrajujemo z napredno integracijo drugih fluidnih, senzorskih in grelnih mikroelementov za potrebe namenskih aplikacij.

Spletna stran: http://lmse.fe.uni-lj.si

Člani:

  • mag. Uroš Aljančič univ. dipl. inž. el.
  • prof. dr. Slavko Amon univ. dipl. fiz.
  • Matjaž Cvar inž. kem
  • izr. prof. dr. Matej Možek univ. dipl. inž. el.
  • as. dr. Borut Pečar univ. dipl. inž. el.
  • znan. svet. dr. Drago Resnik univ. dipl. inž. el.
  • znan. svet. dr. Danilo Vrtačnik univ. dipl. inž. el.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411