Projekti

Aktivni projekti

Ime projekta

Šifra / Akronim

Odgovorni nosilec

»Sustainable Tourism Innovation Through Hybrid Project Management«

HyPro4ST

5G cross-border deployment study between Slovenia and Croatia on the Mediterranean corridor

5G-ADRIA

A Blueprint for Sectoral Cooperation on Blockchain Skill Development

CHAISE

A versatile quantum photonic IC platform through micro-transfer printing

UTP4Q

Achieving a new European Energy Awareness

AURORA

AiCoachU – Vadba z umetno inteligenco

J5-3115

prof. dr. Matej Supej

izr. prof. dr. Janez Perš

An Intelligent System to Learn Mathematics

iMath

Analiza biomedicinskih slik in signalov

P2-0232

Analiza in sinteza gibanja pri človeku in stroju

P2-0228

Analiza kolektivne celične aktivnosti v normalnih in diabetičnih pankreatičnih otočkih s principi večplastnih mrež

J3-3077

doc. dr. Marko Gosak

znan. svet. dr. Mojca Pavlin

Analiza konceptualnih zasnov informacijske in tehnične sistemske podpore invalidom za povečanje socialne vključenosti

V2-2252

Artificial Intelligence for early detection of non-communicable disease risk in people with breast cancer

ARTILLERY

Zaključeni projekti

Ime projekta

Šifra / Akronim

Odgovorni nosilec

Accelerating Western Balkans University Modernization by Incorporating Virtual Technologies

VTech

Adaptivne globoke metode zaznavanja za avtonomna plovila

J2-2506

Matej Kristan

izr. prof. dr. Janez Perš

Additive Process Technology Integration with Management and Entrepreneurship

APTIME

Advanced aRchitectures for ultra-thin high-efficiency CIGS solar cells with high Manufacturability

ARCIGS-M

Analiza medicinskih slik s strojnim učenjem za napovedovanje poteka možganskih bolezni in učinkovitosti terapije

J2-2500

Anizotropni magnetni nanodelci za magneto-mehansko zdravljenje raka

J2-8166

Darko Makovec

Avtomatska analiza angiografskih slik za zgodnjo diagnostiko, spremljanje in zdravljenje intrakranialnih anevrizem

J2-8173

Big Data for Next Generation Energy

BD4NRG

Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs

BENEFIT

Catalysing Regions in Peripheral and Emerging Europe towards Digital Innovation Ecosystems

CARPE DIGEM

Chair Of Micro Process Engineering and Technology

COMPETE

Collaborative Robots’ Perceived Safety

CROPS

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411