Organiziranostfakultete

VODSTVO FAKULTETE

Dekan, prof. dr. Gregor Dolinar

Prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost, prof. dr. Sašo Blažič

Prodekan za pedagoško dejavnost, prof. dr. Roman Kamnik

Prodekan za finančne zadeve in kakovost, izr. prof. dr. David Nedeljković

Tajnik fakultete, mag. Tea Urankar

Od leve: mag Tea Urankar, tajnik fakultete; prof. dr. Gregor Dolinar, dekan; prof. dr. Sašo Blažič, prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost; prof. dr. Roman Kamnik, prodekan za pedagoško dejavnost; izr. prof. dr. David Nedeljković, prodekan za finančne zadeve in kakovost

Podrobneje o vodstvu

Člani za mandatno obdobje 2019-2023:

 • prof. dr. Janez Bešter
 • prof. dr. Grega Bizjak
 • izr. prof. dr. Simon Dobrišek
 • prof. dr. Gregor Dolinar, dekan, po funkciji
 • prof. dr. Janko Drnovšek
 • doc. ddr. Melita Hajdinjak
 • prof. ddr. Iztok Humar
 • prof. ddr. Aleš Iglič
 • prof. dr. Tomaž Jarm
 • prof. dr. Andrej Košir
 • prof. dr. Tadej Kotnik
 • prof. dr. Boštjan Likar
 • prof. dr. Rafael Mihalič
 • prof. dr. Matjaž Mihelj
 • prof. dr. Damijan Miljavec
 • prof. dr. Marko Munih
 • izr. prof. dr. David Nedeljković
 • doc. dr. Mitja Nemec
 • prof. dr. Miloš Pantoš
 • doc. dr. Aleksander Sešek
 • prof. dr. Igor Škrjanc
 • izr. prof. dr. Vitomir Štruc
 • prof. dr. Sašo Tomažič
 • prof. dr. Marko Topič
 • prof. dr. Tadej Tuma
 • prof. dr. Andrej Žemva

Predstavniki študentov:

 • David Hožič
 • Leo Ogrizek
 • Matija Pilko
 • Gašper Podobnik
 • Matej Rabzelj
 • Jaka Šter
 • Matevž Zebec

Akademski zbor Fakultete sestavljajo vsi zaposleni z nazivom visokošolski učitelj, znanstveni delavec ter visokošolski in raziskovalni sodelavec ter študenti, in sicer tako, da je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora.

Pri delu Akademskega zbora sodelujejo vsi zaposleni strokovni delavci.

Člani Akademskega zbora, razen tistih iz vrst študentov, morajo biti na Fakulteti zaposleni za najmanj polovični delovni čas.

Predstavnike študentov v Akademskem zboru voli Študentski svet Fakultete.

Predsednik AZ FE je prof. dr. Damijan Miljavec, namestnica predsednika AZ FE pa je doc. dr. Lea Rems (mandatno obdobje 2021-2025).

Člani upravnega odbora (UO FE) za mandatno obdobje 2019-2023

 • prof. dr. Janez Bešter, predsednik UO FE
 • prof. dr. Janko Drnovšek
 • prof. dr. Boštjan Blažič
 • prof. dr. Marko Topič, namestnik
 • predsednika UO FE
 • prof. dr. Tomaž Vrtovec
 • ga. Petra Koželj
 • študent

Člani razširjenega upravnega odbora (RUO FE) za mandatno obdobje 2022-2026

RUO FE šteje 18 članov in je sestavljen iz članov UO FE, članov vodstva Fakultete in naslednjih predstavnikov podjetij:

 • g. Marjan Drmota, direktor Kolektor Mobility in predsednik RUO FE,
 • g. Boštjan Košak, predsednik uprave Telekom Slovenije d.d.,
 • mag. Aleksander Mervar, direktor družbe Eles d.o.o.,
 • ga. Tanja Mohorič, direktorica GIZ-ACS,
 • g. Janez Novak, direktor RLS d.o.o. in
 • g. Janez Öri, namestnik direktorja in
 • direktor strateškega razvoja S & T ISKRATEL d. o. o.

 • I. Katedra za osnove elektrotehnike, matematiko in fiziko | doc. ddr. Melita Hajdinjak
 • II. Katedra za elektroenergetske sisteme in naprave | prof. dr. Grega Bizjak
 • III. Katedra za elektroniko | prof. dr. Marko Topič
 • IV. Katedra za merjenja in robotiko | prof. dr. Janko Drnovšek
 • V. Katedra za biomedicinsko tehniko | prof. dr. Boštjan Likar
 • VI. Katedra za mehatroniko | izr. prof. David Nedeljković
 • VII. Katedra za sisteme, avtomatiko in kibernetiko | prof. dr. Igor Škrjanc
 • VIII. Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije | prof. dr. Janez Bešter

 • Tajnica vodstva fakultete: Martina Absec
 • Vodja študijskega sektorja: Barbara Baraga
 • Koordinator za mednarodne študentske izmenjave: izr. prof. dr. Boštjan Murovec
 • Vodja računovodsko finančne službe: Aleš Kolenko
 • Vodja raziskovalnega sektorja: Petra Koželj
 • Vodja kadrovske službe: Vera Wabra Lekše
 • Vodja tehnično-vzdrževalne službe: Tomaž Plestenjak
 • Vodja službe za komuniciranje: dr. Nina Gržinič Frelih
 • Vodja knjižnice: mag. Zdenka Oven
 • Vodja službe za VPD in VPP: Matijana Slabe Marinč
 • Vodja založbe: prof. dr. Sašo Tomažič
 • Predstojnik IKT sektorja: mag. Rok Žurbi
 • Vodja IKT sektorja: Matej Jerman
 • Predsednik Študentskega sveta FE: Jaka Šter

Vodstvo ŠSFE in člani v letu 2022/23

 

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411