Organiziranostfakultete

VODSTVO FAKULTETE

Dekan, prof. dr. Marko Topič

Prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost, izr. prof. dr. Boštjan Batagelj

Prodekan za pedagoško dejavnost, prof. dr. Boštjan Blažič

Prodekan za finančne zadeve, prof. ddr. Iztok Humar

Prodekan za kakovost in trajnostni razvoj, izr. prof. dr. David Nedeljković

Tajnik fakultete, mag. Tea Urankar

Vodstvo (od leve proti desni): prof. ddr. Iztok Humar, izr. prof. dr. Boštjan Batagelj, mag. Tea Urankar, prof. dr. Marko Topič, izr. prof. dr. David Nedeljković, prof. dr. Boštjan Blažič

Organigram FE

Podrobneje o vodstvu

Člani za mandatno obdobje 2019-2023:

 • prof. dr. Janez Bešter
 • prof. dr. Grega Bizjak
 • izr. prof. dr. Simon Dobrišek
 • prof. dr. Gregor Dolinar, dekan, po funkciji
 • prof. dr. Janko Drnovšek
 • doc. ddr. Melita Hajdinjak
 • prof. ddr. Iztok Humar
 • prof. ddr. Aleš Iglič
 • prof. dr. Tomaž Jarm
 • prof. dr. Andrej Košir
 • prof. dr. Tadej Kotnik
 • prof. dr. Boštjan Likar
 • prof. dr. Rafael Mihalič
 • prof. dr. Matjaž Mihelj
 • prof. dr. Damijan Miljavec
 • prof. dr. Marko Munih
 • izr. prof. dr. David Nedeljković
 • doc. dr. Mitja Nemec
 • prof. dr. Miloš Pantoš
 • doc. dr. Aleksander Sešek
 • prof. dr. Igor Škrjanc
 • izr. prof. dr. Vitomir Štruc
 • prof. dr. Sašo Tomažič
 • prof. dr. Marko Topič
 • prof. dr. Tadej Tuma
 • prof. dr. Andrej Žemva

Predstavniki študentov:

 • David Hožič
 • Leo Ogrizek
 • Matija Pilko
 • Gašper Podobnik
 • Matej Rabzelj
 • Jaka Šter
 • Matevž Zebec

Akademski zbor Fakultete sestavljajo vsi zaposleni z nazivom visokošolski učitelj, znanstveni delavec ter visokošolski in raziskovalni sodelavec ter študenti, in sicer tako, da je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora.

Pri delu Akademskega zbora sodelujejo vsi zaposleni strokovni delavci.

Člani Akademskega zbora, razen tistih iz vrst študentov, morajo biti na Fakulteti zaposleni za najmanj polovični delovni čas.

Predstavnike študentov v Akademskem zboru voli Študentski svet Fakultete.

Predsednik AZ FE je prof. dr. Damijan Miljavec, namestnica predsednika AZ FE pa je doc. dr. Lea Rems (mandatno obdobje 2021-2025).

Člani upravnega odbora (UO FE) za mandatno obdobje 2019-2023

 • prof. dr. Janez Bešter, predsednik UO FE
 • prof. dr. Janko Drnovšek
 • prof. dr. Boštjan Blažič
 • prof. dr. Marko Topič, namestnik
 • predsednika UO FE
 • prof. dr. Tomaž Vrtovec
 • ga. Petra Koželj
 • študent

Člani razširjenega upravnega odbora (RUO FE) za mandatno obdobje 2022-2026

RUO FE šteje 18 članov in je sestavljen iz članov UO FE, članov vodstva Fakultete in naslednjih predstavnikov podjetij:

 • g. Marjan Drmota, direktor Kolektor Mobility in predsednik RUO FE,
 • g. Boštjan Košak, predsednik uprave Telekom Slovenije d.d.,
 • mag. Aleksander Mervar, direktor družbe Eles d.o.o.,
 • ga. Tanja Mohorič, direktorica GIZ-ACS,
 • g. Janez Novak, direktor RLS d.o.o. in
 • g. Janez Öri, namestnik direktorja in
 • direktor strateškega razvoja S & T ISKRATEL d. o. o.

 • I. Katedra za osnove elektrotehnike, matematiko in fiziko | prof. dr. Gregor Dolinar
 • II. Katedra za elektroenergetske sisteme in naprave | prof. dr. Grega Bizjak
 • III. Katedra za elektroniko | prof. dr. Andrej Žemva
 • IV. Katedra za merjenja in robotiko | prof. dr. Janko Drnovšek
 • V. Katedra za biomedicinsko tehniko | prof. dr. Tomaž Vrtovec
 • VI. Katedra za mehatroniko | izr. prof. David Nedeljković
 • VII. Katedra za sisteme, avtomatiko in kibernetiko | prof. dr. Igor Škrjanc
 • VIII. Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije | prof. dr. Janez Bešter

Kontakti na katedrah:

Vodstvo ŠSFE in člani v letu 2022/23

 

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411