Organiziranostfakultete

Vodstvo fakultete

Vodstvo (od leve proti desni): prof. ddr. Iztok Humar, izr. prof. dr. Boštjan Batagelj, mag. Tea Urankar, prof. dr. Marko Topič, izr. prof. dr. David Nedeljković, prof. dr. Boštjan Blažič

 

Dekan, prof. dr. Marko Topič

Prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost, izr. prof. dr. Boštjan Batagelj

Prodekan za pedagoško dejavnost, prof. dr. Boštjan Blažič

Prodekan za finančne zadeve, prof. ddr. Iztok Humar

Prodekan za kakovost in trajnostni razvoj, izr. prof. dr. David Nedeljković

Tajnik fakultete, mag. Tea Urankar

Organi fakultete

Člani za mandatno obdobje 2023–2027:

 • izr. prof. dr. Boštjan Batagelj
 • prof. dr. Janez Bešter
 • prof. dr. Grega Bizjak
 • prof. dr. Sašo Blažič
 • prof. dr. Arpad Burmen
 • prof. dr. Marko Čepin
 • izr. prof. dr. Simon Dobrišek
 • prof. dr. Gregor Dolinar
 • prof. dr. Janko Drnovšek
 • prof. ddr. Iztok Humar
 • prof. ddr. Aleš Iglič
 • prof. dr. Tomaž Jarm
 • prof. dr. Tadej Kotnik
 • prof. dr. Janez Krč
 • prof. dr. Rafael Mihalič
 • prof. dr. Matjaž Mihelj
 • prof. dr. Damijan Miljavec
 • prof. dr. Marko Munih
 • izr. prof. dr. David Nedeljković
 • doc. dr. Mitja Nemec
 • prof. dr. Igor Škrjanc
 • prof. dr. Sašo Tomažič
 • prof. dr. Marko Topič
 • prof. dr. Tomaž Vrtovec
 • prof. dr. Andrej Žemva

Predstavniki študentov:

 • Neža Povh
 • David Hožič
 • Jakob Tomas Bolta
 • Mihael Pavlović
 • Gašper Stritih
 • Gašper Leskovec

 • prof. dr. Damijan Miljavec, predsednik Akademskega zbora
 • doc. dr. Lea Rems, namestnica predsednika Akademskega zbora za mandatno obdobje 2021–2025

Akademski zbor Fakultete sestavljajo vsi zaposleni z nazivom visokošolski učitelj, znanstveni delavec ter visokošolski in raziskovalni sodelavec ter študenti, in sicer tako, da je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora.

Pri delu Akademskega zbora sodelujejo vsi zaposleni strokovni delavci.

Člani Akademskega zbora, razen tistih iz vrst študentov, morajo biti na Fakulteti zaposleni za najmanj polovični delovni čas.

Predstavnike študentov v Akademskem zboru voli Študentski svet Fakultete.

Člani upravnega odbora (UO FE) za mandatno obdobje 2023–2027

 • prof. dr. Janez Bešter, predsednik UO FE
 • prof. dr. Janko Drnovšek
 • prof. dr. Damijan Miljavec, namestnik predsednika UO FE
 • prof. dr. Igor Škrjanc
 • prof. dr. Tomaž Vrtovec
 • ga. Petra Koželj
 • študent

Člani razširjenega upravnega odbora (RUO FE) za mandatno obdobje 2022–2026

RUO FE šteje 18 članov in je sestavljen iz članov UO FE, članov vodstva Fakultete in naslednjih predstavnikov podjetij:

 • g. Marjan Drmota, direktor Kolektor Mobility in predsednik RUO FE
 • g. Boštjan Košak, predsednik uprave Telekom Slovenije d.d.
 • mag. Aleksander Mervar, direktor družbe Eles d.o.o.
 • ga. Tanja Mohorič, direktorica GIZ-ACS
 • g. Janez Novak, direktor RLS d.o.o.
 • g. Janez Öri, namestnik direktorja in direktor strateškega razvoja S & T ISKRATEL d. o. o.

Vodstvo ŠSFE in člani v letu 2023/24

Vodstvo

Ostali člani

Druge organizacijske enote

 • I. Katedra za osnove elektrotehnike, matematiko in fiziko | prof. dr. Gregor Dolinar
 • II. Katedra za elektroenergetske sisteme in naprave | prof. dr. Grega Bizjak
 • III. Katedra za elektroniko | prof. dr. Andrej Žemva
 • IV. Katedra za merjenja in robotiko | prof. dr. Janko Drnovšek
 • V. Katedra za biomedicinsko tehniko | prof. dr. Tomaž Vrtovec
 • VI. Katedra za mehatroniko | izr. prof. David Nedeljković
 • VII. Katedra za sisteme, avtomatiko in kibernetiko | prof. dr. Igor Škrjanc
 • VIII. Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije | prof. dr. Janez Bešter

Kontakti na katedrah:

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411