Multimedijauni

interdisciplinarni univerzitetni študijski program 1. stopnje Multimedija

Multimedija je vsepovsod okoli nas

Interdisciplinarni univerzitetni prvostopenjski študijski program Multimedija skupaj izvajata Fakulteta za elektrotehniko, ki je koordinatorica izvajanja, in Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.

Strokovnjaki za področje multimedije so med najbolj iskanimi zaposlitvenimi profili. Že danes je povpraševanja več, kot je na voljo usposobljenih kadrov, trendi pa kažejo, da bodo v prihodnjem desetletju strokovnjaki za tovrstna delovna mesta še bolj iskani. S kombinacijo tehnoloških, kreativnih in podjetniških znanj so inženirji multimedije usposobljeni za delo v interdisciplinarnih oddelkih in projektnih skupinah. V hitro rastočem sektorju digitalnih tehnologij so najboljša izbira za različne vodilne položaje, kot so vodja razvoja multimedijskih storitev, strokovnjak za uporabniško izkušnjo, produktni vodja, analitik multimedijskih vsebin ali sistemski inženir multimedije.
Na študijskem programu Multimedija, ki ga izvajamo na prvi in drugi stopnji, izobražujemo strokovnjake, usposobljene za inovativno delo na izzivih nove dobe.

Kako poteka študij?

Študij traja 3 leta oziroma 6 semestrov in je vreden 180 kreditnih točk (ECTS).

Prvi letnik je za vse študente enak. V drugem letniku je devet obveznih predmetov in en izbirni predmet. Tretji letnik sestavlja sedem obveznih predmetov, dva izbirna predmeta ter diplomsko delo. Študijski program nima smeri.

Po opravljeni diplomi študent pridobi naziv diplomirani inženir multimedije (UN) ali diplomirana inženirka multimedije (UN).

Kakšni so temeljni cilji programa?

 • Zagotoviti kakovostno znanje s področij ki jih obsega multimedija,
 • podati odlične temelje za študij na 2. stopnji študija multimedije ali sorodnih strok,
 • omogočiti dobro zaposljivost diplomantov in učinkovito vključitev v delo ob zaposlitvi,
 • vzgojiti inovativne kadre za nove industrije z novimi načini financiranja ter omogočiti samostojno sledenje najnovejšim dosežkom,
 • omogočiti prehajanje med sorodnimi študijskimi programi ter zagotoviti vseevropsko primerljivost dosežene izobrazbe,
 • podati podlago in spodbudo za nadaljnji samostojni študij v sklopu vseživljenjskega učenja,
 • povečati delež vpisa deklet v primerjavi z drugimi tehniškimi študiji.

Katere kompetence študenti pridobijo s programom?

 • Zmožnost definiranja, razumevanja in ustvarjalnega reševanja problemov na širokem področju multimedije,
 • sposobnost kritičnega mišljenja na podlagi analize in sinteze,
 • sistemska znanja, sposobnost raziskovanja ter načrtovanja,
 • poklicno, okoljsko in socialno odgovornost,
 • sposobnost aktivnega strokovnega sporazumevanja v pisni in ustni obliki,
 • sposobnost optimalne uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in njenega razvoja,
 • sposobnost samostojnega sledenja najnovejšim dosežkom in pridobivanja novih znanj,
 • sposobnost timskega dela s strokovnjaki s tehniških, kakor tudi z netehniških področij.

Podrobne informacije o študiju 1. stopnje MULTIMEDIJA

Iz prve roke

Na fakulteti sem pričakoval le delo s kamerami, sliko in zvokom, a me je študij pozitivno presenetil. Med drugim sem osvojil še znanje iz programiranja, podatkovnih baz, izdelave aplikacij, spletnih strani, tehnoloških ozadij naprav ipd. Študij izbere najboljše vsebine s FRI-ja in FE-ja ter jih združi z multimedijo.

Damjan, študent MM

PREVERI ŠE DRUGE PROGRAME 1. STOPNJE

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411