Laboratorij za elektroenergetskesisteme

Laboratorij za elektroenergetske sisteme in visoko napetost je del Katedre za elektroenergetske sisteme in naprave.

Laboratorij za elektroenergetske sisteme in visoko napetost je del Katedre za elektroenergetske sisteme in naprave, ki vsebuje še Laboratorij za električna omrežja in naprave, Laboratorij za energetske strategije, Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo, Laboratorij za zaščito, avtomatizacijo in vodenje ter Laboratorij za preskrbo z električno energijo.

Raziskovalna in pedagoška dejavnost laboratorija je usmerjena na različne vidike obratovanja, vodenja in načrtovanja elektroenergetskih sistemov (EES) ter trga z električno energijo. Trenutno se najintenzivneje ukvarjamo z razvojem nove metode za ugotavljanje bližine napetostnega zloma, ki temelji na meritvah lokalnih fazorjev, podnapetostnim razbremenjevanjem, verjetnostno optimizacijo obratovanja EES, ugotavljanjem stanja energetskih transformatorjev na podlagi meritev delnih razelektritev z radijskimi antenami, z vrednotenjem prenosa električne energije ter z razvojem metod za razbremenjevanje preobremenjenih vodov.

Poleg raziskovalnega in pedagoškega dela smo aktivno vpeti v aplikativne industrijske projekte, predvsem za elektroenergetski sektor v Sloveniji in bližnji okolici (zahodni Balkan).

Spletna stran: http://lees.fe.uni-lj.si/

ČLANI LABORATORIJA

Jure Bevc

Raziskovalec

E-pošta: jure.bevc@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8403

asist. dr. Jerneja Bogovič

Asistent

E-pošta: jerneja.bogovic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8403

prof. dr. Miloš Pantoš

Visokošolski učitelj

E-pošta: milos.pantos@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8241

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411