Multimedija2. stopnja

Interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Multimedija se izvaja skupaj s Fakulteto za elektrotehniko ter združuje znanja računalništva in IKT.

Multimedija povezuje svet

Interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Multimedija se izvaja skupaj s Fakulteto za elektrotehniko ter združuje znanja računalništva in IKT. Program usposobi študente za učinkovito načrtovanje in izvedbo multimedijskih rešitev, razvoj programske opreme, analizo in obdelavo multimedijskih vsebin ter vizualno predstavitev informacij. Predstavlja nadgradnjo univerzitetnega programa prve stopnje Multimedija. Številni izbirni predmeti študentu omogočajo, da poglobi znanja s specifičnih področij multimedije in pridobi kompetence, ki ustrezajo profilom snovalca multimedijskih storitev, oblikovalca uporabniške izkušnje, analitika multimedijskih vsebin ali sistemskega inženirja multimedije.

Kako poteka študij?

Študij poteka 2 leti in je vreden 120 kreditnih točk (ECTS).

Program v prvem letniku magistrskega študija obsega 6 obveznih predmetov, 2 strokovno izbirna predmeta na Fakulteti za računalništvo in informatiko ter 2 strokovno izbirna predmeta na Fakulteti za elektrotehniko. Študenti v drugem letniku izberejo 2 predmeta iz enega od modulov na Fakulteti za računalništvo in informatiko ter enega od modulov na Fakulteti za elektrotehniko. Študenti morajo dodatno izbrati še dva splošno izbirna predmeta in študij zaključiti z magistrskim delom.

Po zaključku študija študent pridobi naziv magister inženir multimedije ali magistrica inženirka multimedije.

Kakšni so temeljni cilji programa?

 • Študentom podati sistemska znanja s področij telekomunikacij in računalništva,
 • usposobiti študente za analiziranje problemov, iskanje relevantnih virov in kritično presojo pridobljenih informacij,
 • usposobiti študente za načrtovanje in izvedbo multimedijskih rešitev, tako s tehničnih kot tudi z uporabniških vidikov,
 • zagotoviti znanja s področja razvoja programske opreme,
 • podati znanja s področij analize, odkrivanja in vizualizacije podatkov oz. informacij,
 • podati znanja s področja analize in obdelave multimedijskih vsebin,
 • usposobiti študente za timsko delo s strokovnjaki s tehniških in netehniških področij,vključujoč sposobnost aktivnega sporazumevanja v pisni ali ustni obliki.

Katere kompetence študenti pridobijo s programom?

 Splošne kompetence:

 • Zmožnost definiranja, razumevanja in ustvarjalnega reševanja problemov na širokem področju multimedije,
 • sposobnost kritičnega mišljenja na podlagi analize in sinteze,
 • sistemska znanja, sposobnost raziskovanja ter načrtovanja,
 • poklicna, okoljska in socialna odgovornost,
 • sposobnost aktivnega strokovnega sporazumevanja v pisni in ustni obliki,
 • sposobnost optimalne uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in njenega razvoja,
 • sposobnost samostojnega sledenja najnovejšim dosežkom in pridobivanja novih znanj,
 • sposobnost iskanja virov, kritične presoje informacij in posredovanja znanja,
 • sposobnost timskega dela s strokovnjaki s tehniških kakor tudi z ne-tehniških področij.

 

Predmetno specifične kompetence, ki se pridobijo s programom:

 • obvladovanje temeljnih in strokovnih znanj s področja telekomunikacijskih in informacijskih sistemov,
 • sposobnost tehničnega načrtovanja in izvedbe multimedijskih sistemov in storitev,
 • sposobnost načrtovanja in izvedbe multimedijskih sistemov z uporabniškega stališča in uporabniške izkušnje,
 • poznavanje sodobnih načinov razvoja programske opreme v multimedijskih sistemih,
 • poznavanje temeljnih zakonitosti oblikovanja informacij in vizualne komunikacije,
 • sposobnost razumevanja podatkov in odkrivanja znanj iz podatkov,
 • sposobnost analiziranja različnih vrst multimedijskih vsebin,
 • sposobnost pridobitve znanj in njihovega razumevanja s komplementarnih tehniških področij in gospodarstva.

 

Preverite še druge programe 2. stopnje

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411