Laboratorij za metrologijoin kakovost

Osnovne raziskovalne aktivnosti se v Laboratoriju za metrologijo in kakovost (LMK) in Laboratoriju za električna merjenja (LELM) primarno nanašajo na razvoj novih merilnih in testnih (M&T) metod na področju temperaturnih in električnih meritev, električne varnosti ter na analizo merilne negotovosti. Vse aktivnosti so del skupnih projektov s priznanimi nacionalnimi merilnimi instituti, kot so npr. The Netherlands Measurement Institute, NMi, Delft, Nizozemska, Physicalisch Technische Bundesanstalt,PTB, Berlin, Nemčija, National Institute of Standards and Metrology, NIST, Gaithersburg, ZDA, in ostalimi.

Razvoj na področju M&T in razvoj na področju industrije sta osredotočena na razvoj novih M&T procedur, instrumentov in opreme. Pomemben del teh aktivnosti sta ovrednotenje in umerjanje na področju termometrije, ki vključuje kontaktna in brez kontaktna temperaturna merjena kot tudi merjenja vlage. Vse omenjene aktivnosti pokriva mednarodno priznana akreditacijska služba (Nizozemska akreditacijska služba, RvA), kar omogoča Laboratoriju za metrologijo in kakovost vlogo nosilca slovenskega nacionalnega merilnega etalona na področju termometrije.

Na področju električnih merjenj se razvijajo nove metode za analogne in digitalne pretvorbe ter nove metode glede električne varnosti. Tesno povezano z električno varnostjo je ocenjevanje skladnosti glede na evropsko nizko-napetostno direktivo.

Na vseh področjih osnovnih in praktičnih raziskav je vzpostavljeno tesno sodelovanje z industrijo v obliki skupnih raziskovalnih projektov, v obliki neposredne vpletenosti v industrijsko inženirske projekte in sodelovanja v mednarodnih projektih, kot sta npr. 5. okvirni program in EUROMET med-laboratorijske primerjave. Pomembni partnerji so poleg sodelovanja z industrijo tudi vladne institucije kot npr. Tržna inšpekcija, Slovenski meroslovni inštitut in ostali.

Spletna stran: http://www.lmk.si

ČLANI LABORATORIJA

prof. dr. Dušan Agrež

Visokošolski učitelj

E-pošta: dusan.agrez@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8250

izr. prof. dr. Gaber Begeš

Asistent

E-pošta: gaber.beges@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8224

doc. dr. Samo Beguš

Asistent

E-pošta: samo.begus@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8421

prof. dr. Jovan Bojkovski

Visokošolski učitelj

E-pošta: jovan.bojkovski@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8798

prof. dr. Janko Drnovšek

Visokošolski učitelj

E-pošta: janko.drnovsek@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8223

prof. dr. Gregor Geršak

Asistent

E-pošta: gregor.gersak@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8245

izr. prof. dr. Domen Hudoklin

Asistent

E-pošta: domen.hudoklin@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8775

Janez Korošin

Tehniški sodelavec VI

E-pošta: janez.korosin@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8220

Rok Kropej

Tehniški sodelavec VII/1

E-pošta: rok.kropej@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8799

asist. Vid Mlačnik

Mladi raziskovalec

E-pošta: vid.mlacnik@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8199

izr. prof. dr. Igor Pušnik

Visokošolski učitelj

E-pošta: igor.pusnik@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8224

asist. Valentina Stanić

Mladi raziskovalec

E-pošta: valentina.stanic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8245

asist. dr. Rok Tavčar

Asistent

E-pošta: rok.tavcar@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8421

izr. prof. dr. Marko Tkalčič

Višji znanstveni sodelavec

E-pošta: marko.tkalcic@fe.uni-lj.si

asist. Žan Tomazini

Raziskovalec

E-pošta: zan.tomazini@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8421

znan. sod. dr. Vincencij Žužek

Znanstveni sodelavec

E-pošta: vincencij.zuzek@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8230

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411