Laboratorij zabiokibernetiko

Laboratorij za biokibernetiko je leta 1963 ustanovil akad. prof. dr. Lojze Vodovnik, danes pa je njegov predstojnik prof. dr. Tadej Kotnik.

Delo laboratorija je vseskozi povezano z raziskavami interakcij električnih tokov in elektromagnetnih polj z biološkimi sistemi. Najprej je bilo glavno področje raziskav funkcionalna električna stimulacija z namenom rehabilitacije po živčno-mišičnih poškodbah in boleznih, danes pa je osrednja raziskovalna tema elektroporacija celične membrane ter njena uporaba v biologiji, biotehnologiji in medicini.

Raziskave obsegajo analitične in numerične izračune polj in tokov v celičnih suspenzijah, kulturah in tkivih, eksperimentalno delo z umetnimi membranami in celicami in vitro, razvoj naprav za raziskovalno in klinično delo ter razvoj informacijskih tehnologij za podporo kliničnemu delu.

Člani laboratorija rezultate svojih raziskav redno objavljajo v revijah, indeksiranih v SCI (več kot 140 člankov od leta 2000) in mednarodnih monografijah ter predstavljajo na znanstvenih srečanjih. Za svoje iznajdbe so doslej prejeli dva evropska in dva ameriška patenta. Doma in v tujini sodelujejo s številnimi raziskovalnimi ustanovami in partnerji v gospodarskem sektorju (trije projekti okvirnih programov EU, več kot 20 bilateralnih projektov od leta 2000).

Spletna stran: http://lbk.fe.uni-lj.si

ČLANI LABORATORIJA

znan. sod. dr. Tina Batista Napotnik

Znanstveni sodelavec

E-pošta: tina.batista-napotnik@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8170

asist. - razisk. Anja Blažič

Mladi raziskovalec

E-pošta: anja.blazic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8275

asist. Tina Cimperman

Mladi raziskovalec

E-pošta: tina.cimperman@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8275

asist. dr. Helena Cindrič

Asistent z doktoratom

E-pošta: helena.cindric@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8290

asist. - razisk. dr. Aleksandra Cvetkoska

Asistent z doktoratom

E-pošta: aleksandra.cvetkoska@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8255

znan. sod. dr. Saša Haberl Meglič

Znanstveni sodelavec

E-pošta: sasa.haberl-meglic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8397

Duša Hodžić

Raziskovalec

E-pošta: dusa.hodzic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8269

dr. Vid Jan

Asistent z doktoratom

E-pošta: vid.jan@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8772

prof. dr. Tomaž Jarm

Visokošolski učitelj

E-pošta: tomaz.jarm@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8820

Jernej Jurič

Raziskovalec

E-pošta: jernej.juric@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8771

doc. dr. Bor Kos

Znanstveni sodelavec

E-pošta: bor.kos@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8790

prof. dr. Tadej Kotnik

Visokošolski učitelj

E-pošta: tadej.kotnik@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8768

izr. prof. dr. Peter Kramar

Višji znanstveni sodelavec

E-pošta: peter.kramar@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8290

doc. dr. Matej Kranjc

Znanstveni sodelavec

E-pošta: matej.kranjc@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8170

asist. - razisk. Peter Lombergar

Raziskovalec

E-pošta: peter.lombergar@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8120

izr. prof. dr. Alenka Maček Lebar

Visokošolski učitelj

E-pošta: alenka.macek-lebar@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8770

doc. dr. Samo Mahnič-Kalamiza

Asistent

E-pošta: samo.mahnic-kalamiza@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8439

prof. dr. Damijan Miklavčič

Visokošolski učitelj

E-pošta: damijan.miklavcic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8456

asist. dr. Eva Pirc

Asistent z doktoratom

E-pošta: eva.pirc@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8255

dr. Tamara Polajžer

Asistent z doktoratom

E-pošta: tamara.polajzer@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8275

izr. prof. dr. Matej Reberšek

Asistent

E-pošta: matej.rebersek@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8180

doc. dr. Lea Rems

Znanstveni sodelavec

E-pošta: lea.rems@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8396

Rok Šmerc

Raziskovalec

E-pošta: rok.smerc@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8121

asist. - razisk. Marko Stručić

Mladi raziskovalec

E-pošta: marko.strucic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8120

asist. Tina Turk

Mladi raziskovalec

E-pošta: tina.turk@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8772

asist. Zala Vidic

Mladi raziskovalec

E-pošta: zala.vidic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8772

Janez Žigon

Tehniški sodelavec VII/1

E-pošta: janez.zigon@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8774

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411