Laboratorij za osnove elektrotehnikein elektromagnetiko

Laboratorij združuje pedagoške in raziskovalne dejavnosti s področja osnov elektrotehnike in elektromagnetike v okviru istoimenskih predmetov na 1., 2. in 3. bolonjski stopnji.

Na prvi stopnji je poudarek na razvoju, izdelavi in postavitvi laboratorijskih vaj in eksperimentov, na izdelavi video gradiv, učbenikov, navodil za vaje in sistema za avtomatizacijo postopkov pisnega preverjanja znanja. Na drugi stopnji je poudarek na numeričnih metodah v elektromagnetiki in na uvajanju študentov v reševanje inženirskih problemov s področja elektromagnetnih polj, ki vključuje teoretični, matematični, numerični, programerski in analizni del. Na tretji stopnji se študenti ukvarjajo s problemi, ki so mnogokrat interdisciplinarne narave in posegajo v tematiko elektromagnetnih polj.

Teme raziskav sodelavcev laboratorija zajemajo uporabo numeričnih metod v elektromagnetiki, problematike indukcijskega segrevanja, presoje elektromagnetne kompatibilnosti, vrednotenja elektromagnetnih polj v okolici naprav in postrojev, zastiranja elektromagnetnih polj in analize ter sinteze elektromagnetnih aplikacij.

ČLANI LABORATORIJA

asist. dr. Edi Bulić

Asistent

E-pošta: edi.bulic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8822

Marjan Dolinšek

Tehniški sodelavec VII/1

E-pošta: marjan.dolinsek@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8754

prof. ddr. Iztok Humar

Visokošolski učitelj

E-pošta: iztok.humar@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8806

izr. prof. dr. Marko Meža

Visokošolski učitelj

E-pošta: marko.meza@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8486

doc. dr. Samo Penič

Asistent

E-pošta: samo.penic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8822

asist. Kristjan Vuk Baliž

Asistent

E-pošta: kristjan.vuk-baliz@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8232

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411