Laboratorij za osnove elektrotehnikein elektromagnetiko

Laboratorij združuje pedagoške in raziskovalne dejavnosti s področja osnov elektrotehnike in elektromagnetike v okviru istoimenskih predmetov na 1., 2. in 3. bolonjski stopnji.

Na prvi stopnji je poudarek na razvoju, izdelavi in postavitvi laboratorijskih vaj in eksperimentov, na izdelavi video gradiv, učbenikov, navodil za vaje in sistema za avtomatizacijo postopkov pisnega preverjanja znanja. Na drugi stopnji je poudarek na numeričnih metodah v elektromagnetiki in na uvajanju študentov v reševanje inženirskih problemov s področja elektromagnetnih polj, ki vključuje teoretični, matematični, numerični, programerski in analizni del. Na tretji stopnji se študenti ukvarjajo s problemi, ki so mnogokrat interdisciplinarne narave in posegajo v tematiko elektromagnetnih polj.

Teme raziskav sodelavcev laboratorija zajemajo uporabo numeričnih metod v elektromagnetiki, problematike indukcijskega segrevanja, presoje elektromagnetne kompatibilnosti, vrednotenja elektromagnetnih polj v okolici naprav in postrojev, zastiranja elektromagnetnih polj in analize ter sinteze elektromagnetnih aplikacij.

Člani:

  • as. dr. Edi Bulić univ. dipl. inž. el.
  • Marjan Dolinšek dipl. inž. el. (VS)
  • prof. ddr. Iztok Humar univ. dipl. inž. el.
  • doc. dr. Marko Meža univ. dipl. inž. el.
  • doc. dr. Samo Penič univ. dipl. inž. el.
  • izr. prof. dr. Anton Rafael Sinigoj univ. dipl. inž. el.
  • as. Kristjan Vuk Baliž mag. inž. el.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411