Mednarodnosodelovanje

V letu 2022 se je na fakulteti pričelo izvajati nekaj novih projektov iz različnih evropskih programov, nekaj pa se jih je tudi zaključilo. V okviru programov evropskega teritorialnega sodelovanja (INTERREG-i) se je število projektov v primerjavi z letom 2021 znižalo, in sicer je v letu 2022 teklo 6 tovrstnih projektov v primerjavi z letom 2021, ko jih je teklo 7. V okviru novo pridobljenih projektov je fakulteta prvič prevzela vodenje koordinatorskega projekta tovrstnega programa. V okviru okvirnega programa (prejšnja perspektiva Obzorje 2020 in nova perspektiva Obzorje Evropa) se je v letu 2022 pričelo izvajati 6 novih projektov, 10 pa se jih je zaključilo. Trend je kljub prikazanim kazalnikom pozitiven, saj smo v letu 2022 pridobili še 4 projekte Obzorja Evropa, ki se bodo pričeli izvajati na začetku leta 2023. Prvič smo pridobili projekta iz programa LIFE in iz Norveškega in EGP finančnega mehanizma, poleg tega pa smo bili uspešni tudi pri pridobivanju projektov iz programa EDF, kjer smo pridobili 2 projekta. Financiranje pri enem se je pričelo 17 v letu 2022, pri drugem pa se pričenja s 01.01.2023. Pet projektov programa ERASMUS+ se v letu 2022 zaključilo, pridobili pa smo dodatni projekt iz programa ERASMUS+ iz naslednje finančne perspektive 2021-2027. V okviru programa EMPIR so v letu 2022 na UL FE izvajali 3 projekti, eden od njih se je v letu 2022 tudi zaključil.

V letu 2022 smo na Fakulteti imeli 2 evropska projekta manj kot v letu 2021. Pridobili smo veliko projektov iz nove finančne perspektive, tudi iz programov, iz katerih projektov še nismo imeli. Kar nekaj projektov se je pričelo izvajati z začetkom leta 2023, kar pomeni, da je fakulteta pri pridobivanju evropskih projektov še vedno zelo uspešna.

Vključeni smo bili v 59 evropskih projektov: 31 projektov programa OBZORJE 2020 in OBZORJE EVROPA, 5 projektov programa COST, 3 projekte programa metroloških raziskav (EMPIR), 10 projektov programa ERASMUS+, 1 projekt programa INTERREG ALPINE SPACE, 3 projekte programa INTERREG EUROPE, 2 projekta programa INTERREG SI-AT in po 1 projekt iz JR CNEC (preparatory action) ter programov LIFE, Norveški in EGP finančni mehanizem in EDF

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411