Laboratorij za avtomatiko in kibernetiko

V laboratoriju se ukvarjamo s sodobnimi metodami računalniškega modeliranja, simulacije in vodenja sistemov.

Medtem ko imamo na tem področju dolgoletno tradicijo, pa se v zadnjih desetih letih ukvarjamo tudi z avtonomnimi mobilnimi sistemi. Pri raziskavah razen bolj konvencionalnih pristopov uporabljamo tudi sodobne adaptivne, prediktivne, multivariabilne in hibridne načine modeliranja in vodenja ter pristope iz področja umetne inteligence kot npr. mehko logiko, umetne nevronske mreže in ekspertne sisteme.

Omenjene metode uporabljamo na številnih področjih: v vodenju sistemov, v toplotnih procesih (v stavbah, v industrijskih procesih), v mobilnih sistemih, v letalstvu in vesolju, v bio in farmakogenomiki, v medicini, itd.

Laboratorij pokriva velik del pedagoškega procesa na visokošolskem strokovnem študiju, smer Avtomatika, na univerzitetnem prvostopenjskem študiju, smer Avtomatilka, na univerzitetnem magistrskem študiju, smer Avtomatika in informatika in na doktorskem študiju.

Splošno o avtomatiki

Možnosti zaposlitve

Predstojnik: Prof. dr. Igor Škrjanc, univ. dipl. inž. el.

Spletna stran: http://msc.fe.uni-lj.si

ČLANI LABORATORIJA

asist. dr. Goran Andonovski

Asistent

E-pošta: goran.andonovski@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8314

asist. - razisk. Miloš Antić

Tehniški sodelavec VII/1

E-pošta: milos.antic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8762

asist. - razisk. Jakob Baumgartner

Mladi raziskovalec

E-pošta: jakob.baumgartner@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8950

asist. - razisk. Aljaž Blažič

Mladi raziskovalec

E-pošta: aljaz.blazic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8719

prof. dr. Sašo Blažič

Visokošolski učitelj

E-pošta: saso.blazic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8763

asist. dr. Matevž Bošnak

Asistent

E-pošta: matevz.bosnak@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8702

asist. dr. Gregor Černe

Asistent

E-pošta: gregor.cerne@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8761

asist. dr. Dejan Dovžan

Asistent z doktoratom

E-pošta: dejan.dovzan@fe.uni-lj.si

doc. dr. Gorazd Karer

Asistent

E-pošta: gorazd.karer@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8701

prof. dr. Gregor Klančar

Visokošolski učitelj

E-pošta: gregor.klancar@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8764

doc. dr. Vito Logar

Visokošolski učitelj

E-pošta: vito.logar@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8278

prof. dr. Gašper Mušič

Visokošolski učitelj

E-pošta: gasper.music@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8208

asist. Miha Ožbot

Mladi raziskovalec

E-pošta: miha.ozbot@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8761

prof. dr. Igor Škrjanc

Visokošolski učitelj

E-pošta: igor.skrjanc@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8311

doc. dr. Simon Tomažič

Asistent

E-pošta: simon.tomazic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8760

doc. dr. Andrej Zdešar

Asistent

E-pošta: andrej.zdesar@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8950

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411