Doktorski študij

študijski programi 3. stopnje

Tretja stopnja

Široko strokovno obzorje

Doktorski študijski programi na UL FE imajo za osnovni cilj vzgojo samostojnih raziskovalcev s širokim strokovnim obzorjem in poglobljenimi metodološkimi temeljnimi znanji.

Doktorski študij elektrotehnike je akademska stopnja študija elektrotehnike, ki neločljivo povezuje študij z znanstvenoraziskovalnim in razvojnim delom. Osrednji poudarek programa je na samostojnem kreativnem raziskovalnem delu študenta, ki ga usmerja mentor. Da bi primerno pokrili vse bolj razvejano področje sodobne elektrotehnike, je ponudba študijskih vsebin velika in raznolika. Izbirnost daje študentu možnost zgodnjega načrtovanja lastne raziskovalne kariere in zasledovanja potreb bodočih delodajalcev.

Raziskovanje

Raziskovalno delo na Univerzi v Ljubljani Fakulteti za elektrotehniko poteka v okviru laboratorijev ter programskih in raziskovalnih skupin.

Na Fakulteti deluje v okviru osmih kateder 27 raziskovalnih laboratorijev. Laboratoriji izvajajo programe in projekte iz razpisov ministrstev in agencij Republike Slovenije, sodelujejo s slovensko industrijo, industrijo drugih držav in so vključeni v projekte okvirnih programov ter drugih programov Evropske skupnosti.

Vpis

Še preden svoja študijska leta izkoristiš za raziskovanje, ustvarjanje, širjenje obzorij in druženje z ostalimi študenti se je treba v študij vpisati.

Študij za prihodnost

Slika programa

Elektrotehnika

Tretjestopenjski doktorski študijski program Elektrotehnika

Slika programa

Bioznanosti

*interdisciplinarni program,
pri katerem UL FE
sodeluje kot ena izmed izvajalk

Slika programa

Tehniška statistika

*interdisciplinarni program,
pri katerem Fakulteta za elektrotehniko
sodeluje kot ena izmed izvajalk

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411