Laboratorij za fotovoltaikoin optoelektroniko

Člani Laboratorija za fotovoltaiko in optoelektroniko (LPVO) raziskovalno in razvojno delujejo na področjih fotovoltaike, optoelektronike in elektronike.

Na področju fotovoltaike raziskujejo in razvijajo različne tipe sončnih celic, fotonapetostnih modulov, regulatorjev in sistemov s poudarkom na novih tehnoloških rešitvah. Zanimajo jih mejne zmožnosti sončnih celic, fotonapetostnih modulov in celotnih sistemov. Tehnološko sodobno opremljen laboratorij utira pot razvoju najperspektivnejših fotovoltaičnih tehnologij in nadgrajuje mednarodno uveljavljena simulacijska orodja za optično in električno analizo poljubnih polprevodniških struktur, sončnih celic, modulov in celotnih sončnih elektrarn. Vrhunska merilna oprema omogoča izvajanje električne, optične in optoelektronske karakterizacije, ki vključuje tudi preskušanje na prostem. Raziskave na področju optoelektronike usmerjajo na tankoplastne fotodetektorje za zaznavanje barv in UV svetlobe ter biomolekul. Na področju elektronike intenzivno raziskujejo samostojne senzorje pozicije, ki vključujejo pospeškomere, žiroskope, magnetne kompase in GPS module, ter razvijajo naročniške vgrajene elektronske sisteme.

Člani LPVO so močno vpeti v domače in mednarodne raziskovalne projekte, aktivno pa sodelujejo tudi z domačimi in tujimi podjetji. Sodelujejo z uglednimi raziskovalnimi ustanovami v tujini. V zadnjih desetih letih so sodelovali v sedmih evropskih projektih, enega izmed njih so koordinirali. Rezultate raziskav redno objavljajo v priznanih specializiranih revijah in jih redno predstavljajo na mednarodnih konferencah.
V petletnem obdobju 2012-2016 je v LPVO diplomiralo 100 diplomantov, 3 specializanti, 5 magistrov znanosti in 9 doktorjev znanosti. Laboratorij je odprt za vse študente, ki želijo svoja znanja nadgraditi ali praktično realizirati svoje ideje. Študenti se lahko na osnovi podpisanih medlaboratorijskih sporazumov o sodelovanju na področju fotovoltaike in optoelektronike dodatno izobražujejo v okviru krajših ali daljših izmenjav na Tehnični univerzi v Delftu na Nizozemskem, na Univerzi Louhgborough v Angliji ali na Koloradski državni univerzi v ZDA.

Spletna stran: http://lpvo.fe.uni-lj.si

ČLANI LABORATORIJA

asist. - razisk. Žan Ajdič

Mladi raziskovalec

E-pošta: zan.ajdic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8723

znan. sod. dr. Matevž Bokalič

Znanstveni sodelavec

E-pošta: matevz.bokalic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8276

znan. sod. dr. Kristijan Brecl

Znanstveni sodelavec

E-pošta: kristijan.brecl@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8848

Bruno Černak

Tehniški sodelavec VII/1

E-pošta: bruno.cernak@fe.uni-lj.si

asist. dr. Andraž Debevc

Asistent

E-pošta: andraz.debevc@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8953

asist. dr. Boštjan Glažar

Asistent

E-pošta: bostjan.glazar@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8953

Matej Guštin

Raziskovalec

E-pošta: matej.gustin@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8848

izr. prof. dr. Marko Jankovec

Visokošolski učitelj

E-pošta: marko.jankovec@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8931

doc. dr. Marko Jošt

Asistent

E-pošta: marko.jost@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8846

asist. Miha Kikelj

Asistent

E-pošta: miha.kikelj@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8276

znan. sod. dr. Milan Kovačič

Znanstveni sodelavec

E-pošta: milan.kovacic@fe.uni-lj.si

Telefon: +368 1 476 8723

prof. dr. Janez Krč

Visokošolski učitelj

E-pošta: janez.krc@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8843

izr. prof. dr. Benjamin Lipovšek

Visokošolski učitelj

E-pošta: benjamin.lipovsek@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8845

asist. Miloš Ljubotina

Mladi raziskovalec

E-pošta: milos.ljubotina@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8723

asist. dr. Gašper Matič

Asistent z doktoratom

E-pošta: gasper.matic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8321

asist. Žiga Miklič

Mladi raziskovalec

E-pošta: ziga.miklic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8723

doc. dr. Matija Pirc

Visokošolski učitelj

E-pošta: matija.pirc@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8407

asist. - razisk. Jure Pušnjak

Mladi raziskovalec

E-pošta: jure.pusnjak@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8723

Matjaž Tome

Tehniški sodelavec VII/1

E-pošta: matjaz.tome@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8723

asist. Špela Tomšič

Raziskovalec

E-pošta: spela.tomsic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8276

prof. dr. Marko Topič

Visokošolski učitelj

E-pošta: marko.topic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8470

asist. Darjo Uršič

Mladi raziskovalec

E-pošta: darjo.ursic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8848

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411