Raziskovalnadejavnost

raziskovalno delo na UL FE

Raziskovalno delo na Univerzi v Ljubljani Fakulteti za elektrotehniko poteka v okviru laboratorijev ter programskih in raziskovalnih skupin. Na fakulteti deluje v okviru osmih kateder 27 raziskovalnih laboratorijev. Laboratoriji izvajajo programe in projekte iz razpisov ministrstev in agencij Republike Slovenije, sodelujejo s slovensko industrijo, industrijo drugih držav in so vključeni v projekte okvirnih programov ter drugih programov Evropske skupnosti.

Raziskovanje

15

aktualnih raziskovalnih programov

49

aktualnih raziskovalnih projektov ARIS

57

mladih raziskovalcev

370

zaposlenih

V letu 2023 je bila Fakulteta za elektrotehniko UL vključena v 15 raziskovalnih programov v skupnem obsegu programskega financiranja 3,268 milijona EUR. Fakulteta koordinira ali samostojno izvaja 12 raziskovalnih programov ter sodeluje pri 3 raziskovalnih programih, ki jih koordinira Inštitut Jožef Stefan. Izvaja tudi infrastrukturni center Laboratorija za biokibernetiko v okviru infrastrukturnega programa mreže infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL).

Katedre in laboratoriji

Na UL FE deluje v sklopu 8 kateder 27 laboratorijev.

Bibliografije raziskovalcev

Za vnos in vodenje osebnih bibliografij raziskovalcev v sistem COBISS skrbijo posebej usposobljeni bibliotekarji s pridobljenimi licencami za aktivno delo v sistemu.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411