Raziskovalnadejavnost

raziskovalno delo na UL FE

Raziskovalno delo na Univerzi v Ljubljani Fakulteti za elektrotehniko poteka v okviru laboratorijev ter programskih in raziskovalnih skupin. Na Fakulteti deluje v okviru devetih kateder 27 raziskovalnih laboratorijev. Laboratoriji izvajajo programe in projekte iz razpisov ministrstev in agencij Republike Slovenije, sodelujejo s slovensko industrijo, industrijo drugih držav in so vključeni v projekte okvirnih programov ter drugih programov Evropske skupnosti.

Raziskovanje

15

raziskovalnih programov

1

infrastrukturni center

47

mladih raziskovalcev

37

raziskovalnih projektov ARRS

V letu 2022 je bila fakulteta vključena v 15 raziskovalnih programov v skupnem obsegu programskega financiranja 2,258 milijona EUR. Fakulteta koordinira ali samostojno izvaja 12 raziskovalnih programov ter sodeluje pri treh raziskovalnih programih, ki jih koordinira Inštitut Jožef Stefan. Fakulteta izvaja tudi infrastrukturni center Laboratorija za biokibernetiko (1,07 FTE) v okviru infrastrukturnega programa mreže infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL), ki ima odobreno financiranje za obdobje obdobje 2022 – 2027

Na podlagi Javnega poziva za financiranje raziskovalnih programov JRO 2021 in poročil o rezultatih raziskovalnih programov je bilo z letom 2021 s strani ARRS za novo obdobje financiranja odobrenih 5 raziskovalnih programov, ki jih fakulteta izvaja samostojno. Pri enem od njih je prišlo do združitve z drugim raziskovalnim programom v okviru fakultete.

Katedre in laboratoriji

Na UL FE deluje v sklopu 8 kateder 27 laboratorijev.

Bibliografije raziskovalcev

Za vnos in vodenje osebnih bibliografij raziskovalcev v sistem COBISS skrbijo posebej usposobljeni bibliotekarji s pridobljenimi licencami za aktivno delo v sistemu.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411