Erasmus+ študijskaizmenjava in praksa

Študijske izmenjave (SMS) se lahko študenti Fakultete za elektrotehniko udeležijo med študijem tretjega letnika prve stopnje ali kateregakoli letnika druge stopnje. V tujini lahko izdelate tudi zaključno nalogo ali izvajate študijsko prakso (SMP)

Erasmus+ študijska izmenjava

Razpis SMS – študijska mobilnost Upravičeno obdobje Razpis objavljen Opombe Prijave
Redni razpis Erasmus+ SMS 2023/2024  01. 06. 2023 – 30. 09. 2024 Da Več tukaj Glej navodila
Redni razpis 2021/2022 za kratkoročne doktorske mobilnosti za name študija/prakse predvidoma od 1.1.2022 – 30.9.2022 (podaljšan do 31.5.2023) Da Glej na dnu strani Odprt razpis do porabe sredstev (najkasneje 1.5.2023)
Razpis SMS Upravičeno obdobje 1.6.2022-30.9.2023 Zaprt Naknadne prijav NI, podaljšanje v dva semestra žal ni mogoče.

Opcija => zero grant (zero grant Anex za podaljšanje

Razpis Likarjev sklad mlajši od 30 oz. 35 let Navodila in besedilo razpisa Rok za oddajo 10.3.2023

Omejitve:

  • po 1 študijska mobilnost na udeleženca (velja za SMS in SMP)*,
  • omejitev financiranja na 5 mesecev v primeru enosemestrske izmenjave oz. 10 mesecev v primeru celoletne izmenjave ter v primeru nedoseganja 20 ECTS/semester oz. priprave zaključne naloge omejitev na 3 mesece financiranja.

 

Erasmus+ študijska praksa

Razpis SMP – mobilnost za prakso Upravičeno obdobje Razpis objavljen Opombe Prijave
Razpis SMP 2022/2023 1.6.2022 – 30.9.2023 DA – UL Besedilo razpisa Do porabe sredstev
Nov razpis za SMP 2023/2024 1.10.2023 – > predvidoma junij 2023

Omejitve:

  • po 1 mobilnost na udeleženca (velja za SMS in SMP)*,
  • možnosti podaljšanj predvidoma ne bo, prav tako tudi verjetno ne naknadnega razpisa, saj je trenutni razpis odprt do porabe sredstev.

Predlog USMS, da financiranje omejimo na 4 mesece

Na podlagi posveta s članicami UL sprejet sklep, da financiranje SMP omejimo na 4 mesece in na eno mobilnost na študenta (vključujoč tudi SMS mobilnosti); v primeru, da bo študent na mobilnosti dlje, mu bo šel višek dni v t. i. nefinancirano trajanje. Podaljšanje je možno le kot zero-grant.

Če je študent prijavljen na SMS 2022/23, ne more v št. letu 2022/2023 izvesti še SMP mobilnosti. V primeru, da bi študent, prijavljen na SMS, raje izvedel SMP, naj SMS odpove in se prijavi na SMP. V primeru, da je študent sedaj prijavljen na oba razpisa, se mora odločiti, ali bo izvedel SMS ali SMP (oboje z obdobjem upravičenosti od 1. 6. 2022 dalje).

 

 

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411