Erasmus+ študijskaizmenjava in praksa

Študijske izmenjave (SMS) se lahko študenti Fakultete za elektrotehniko udeležijo med študijem tretjega letnika prve stopnje ali kateregakoli letnika druge ali tretje stopnje. V tujini lahko izdelate tudi zaključno nalogo ali izvajate študijsko prakso (SMP)

Erasmus+ študijska izmenjava = SMS

Razpis SMS Upravičeno obdobje Razpis objavljen: Opombe: Prijave
NOVO!

RAZPIS SMS 2024/2025

1.6.2024 – 30.9.2025 December

2023

Besedilo razpisa

SLO/ANG

Zadnji dan prijave 31.1.2024

Navodila in roki tukaj

NOVO!

RAZPIS SMS 2024/2025-tretje države!

1.6.2024 – 30.9.2025 December

2023

Besedilo razpisa

SLO/ANG

Zadnji dan prijave 31.1.2024

Navodila in roki tukaj

+izpolni tabelo

[Utrecht Network] Call for the Young Researcher’s Grant 2024_25 1.5.2024 – 31.3.2025 Januar 2024 Štipendija se izključuje s štipendijami E+ Rok za prijavo do 25.2.2024 na (urska.ravnik@uni-lj.si).

Navodila spodaj -> UTRECHT*

Razpis AEN, MAUI in REARI-RJ Prvi ali drugi semester š. L. 2024/2025 19.1.2024 Razpis MAUI (prijava)

Razpis AEN (prijava)

Razpis REARI-RJ (prijava)

Prijave (izpolnjena prijava) na intern.office@uni-lj.si in international@fe.uni-lj.si (rok 12.2.2024)!
poziv za 23/24 za kratkoročne doktorske mobilnosti za študij 1.7.2024-30.6.2025 (za mobilnosti, izvedene do 30.6.2024 uporabljamo še sredstva iz 2022 projekta) predvidoma maja 2024 odprt poziv
poziv za 22/23 za kratkoročne doktorske mobilnosti za študij 1.6.2023-30.6.2024 Odprt do porabe sredstev odprt poziv – besedilo razpisa in prijavna tabela poslati na international@fe.uni-lj.si
poziv za 23/24 za dolgoročne mobilnosti v 3. države (tudi UK in Švica), razen v države, kjer izvajamo KA171 II. semester 23/24 september 2023 pogoj je podpisan IIA (enak, kot ga uporabljate za KA171) odprt poziv

 

Omejitve za SMS:

 • Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijske obveznosti in praktična usposabljanja lahko skupno trajajo 24 mesecev
 • Študenti UL, ki bodo v tujini pripravljali zaključno delo oz. bodo dobili manj kot 20 ECTS/semester, lahko zaprosijo za pomoč za največ 3 mesece

Omejitve za KDR (Kratkoročne doktorske mobilnosti):

 • najmanj 5 dni do največ 30 dni (lahko večkrat po 10 dni)
 • pogoj oddana izpolnjena tabela, podpisana bilateralna pogodba, podpisan program študija (OLA SMS)+plan raziskovanja ali za prakse (LA SMP)
 • prednost partnerji in EUTOPIA

 

*NAVODILA UTRECHT – ŠTIPENDIJE UTRECHTSKE MREŽE ZA ŠTUDENTE IN  MLADE RAZISKOVALCE UNIVERZE V LJUBLJANI

Utrechtska mreža bo letos podelila predvidoma 20 štipendij v višini 1200 € študentom ali mladim raziskovalcem, ki niso upravičeni do financiranja iz ostalih programov (kot je Erasmus+). Štipendija je namenjena za raziskovalne dejavnosti pri pripravi zaključnega dela (ki lahko vključujejo tudi redna predavanja) na II ali III stopnji študija. Prednost imajo študentje III stopnje. Mobilnost si študentje organizirajo sami, na eni izmed univerz, članic Utrechtske mreže. Minimalna doba trajanja mobilnosti je 4 tedne. Rok upravičenosti za izvedbo mobilnosti je od 1. 5.2024 do 31 .3.2025. Vse informacije na: https://utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant/

Prijave, ki naj vsebujejo:

– Prijavo/ application form, ki se nahaja na  http://www.utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant/

– Motivacijsko pismo v angleškem jeziku

– Priporočilno pismo (domačega profesorja) v angleškem jeziku in

– Potrdilo o sprejemu na raziskovalni projekt (ki ga izda gostujoči profesor ali gostujoča univerza)

naj študentje oz.mladi raziskovalci posredujejo na elektronski naslov urska.ravnik@uni-lj.si  in v vednost international@fe.uni-lj.si in po pošti na Služba za mednarodno sodelovanje UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana do 25. februarja 2024. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

Univerza v Ljubljani lahko nominira do tri študente, končni izbor pa bo opravila Utrechtska mreža in rezultate objavila predvidoma 19.3.2024.

Erasmus+ študijska praksa = SMP

Razpis SMP – mobilnost za prakso Upravičeno obdobje Razpis objavljen Opombe Prijave
Nov razpis za SMP 2023/2024 1.10.2023 – 30.9.2024 DA Besedilo razpisa (ANG) Do porabe sredstev (sprotne prijave)-navodila spodaj

Omejitve:

 • Upravičeno obdobje razpisa je od 1.9.2023 do 30.9.2024
 • Pijave zbiramo sproti do porabe sredstev – pogoj prijava v Studisu -> nova prošnja.
 • Omejitev Erasmus+ financiranja je 10 mesecev
 • Študent lahko izvede tudi več mobilnosti za praktično usposabljanje pod pogojem, da ne gre za istega delodajalca in da vsaka mobilnost za praktično usposabljanje traja vsaj 2 meseca ali se poleg Erasmus+ mobilnosti za praktično usposabljanje izvede tudi Erasmus+ mobilnost z namenom študija. Ne more pa študent neposredno pred ali po dolgoročni Erasmus+ mobilnosti za prakso pri isti organizaciji izvesti še kratkoročne Erasmus+ mobilnosti za prakso doktorskih študentov.
 • Prijavo na razpis lahko odda le študent, ki že ima izbranega delodajalca in urejen Erasmus+ študijski sporazum za praktično usposabljanje ter ob prijavi izkazuje izpolnjevanje razpisnih pogojev za celotni čas mobilnosti (izvzeti so mladi diplomanti, kjer je pogoj, da prijavo oddajo še v času, ko imajo status in še niso zaključili študija)
 • Študent mora oddati prijavo na članici vsaj en mesec dni pred začetkom mobilnosti, da lahko naknadno uredimo vnos prijav v spletni aplikacijo VIS, izdajo pogodbe in izplačilo Erasmus+finančne pomoči
 • po 1 mobilnost na udeleženca (velja za SMS in SMP)*
 • možnosti podaljšanj predvidoma ne bo, prav tako tudi verjetno ne naknadnega razpisa, saj je trenutni razpis odprt do porabe sredstev

Navodila za študente program Multimedija!!

Študentje skupnih študijskih programov lahko odidete na izmenjavo na tujo partnersko univerzo preko sporazumov FRI, FE oz. FMF, ne glede na to, kje ste vpisani.

Študenti, ki bi odšli na izmenjavo na partnersko univerzo, ki jo ponuja fakulteta, kjer ste vpisani, sledite splošnim navodilom članice.

Spodaj so navodila za študente, ki niso vpisani na fakulteti, ki nudi vašo želeno partnersko univerzo na katero bi želeli odidi na izmenjavo. Študenti morate biti vpisani na interdisciplinarni program.

Navodila za študente Multimedije 1. stopnja – vpisani na UL FE – > izmenjava na partnersko univerzo, s katero ima sporazum UL FRI

 1. Študent na spletni strani UL FRI prebere navodila in izpolni prijavnico UL FRI (povezava)
 2. Študent odda prijavnico ter motivacijsko pismo po e pošti na international@fe.uni-lj.si. Rok prijave je 16. 1. 2024.
 3. Vse nadaljnje postopke urejate z UL FE.

Navodila za študente Multimedija 2. stopnja – vpisani na UL FRI – > izmenjava na partnersko univerzo, s katero ima sporazum UL FE

 1. Študent na spletni strani UL FE prebere navodila in izpolni prijavnico (povezava)
 2. Študent odda prijavnico ter motivacijsko pismo po e-pošti na erasmus@fri.uni-lj.si. Rok prijave je do 16.1.2024.
 3. Vse nadaljnje postopke urejate na UL FRI.
 4. Študenti 2.stopnje lahko na izmenjavo v 1. letniku odidejo le v le v drugem semestru.

______________________________________________________________________________________________

Tabela: Države sodelovanja v programu Erasmus+ KA171 2022 in 2023  

tabela NI ZA ERASMUS ŠTUDIJSKO IZMENJAVO SMS 24 25!! Glej destinacije na tej povezavi

 # Regija Države
1 Zahodni Balkan / Regija 1 Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Črna gora
2 Države vzhodnega partnerstva / Regija 2 Ukrajina
3 Države južnega Sredozemlja / Regija 3 Maroko
4 Ruska / Regija 4 Rusija
5 Azija / Regija 5 Kitajska, Japonska, Južna Koreja, Tajvan
6 Osrednja Azija / Regija 6 Kazahstan
7 Pacifik / Regija 8 Avstralija
8 Podsaharska Afrika / Regija 9 Etiopija, Južna Afrika, Republika Mauritius, Niger, Tanzanija, Uganda
9 Latinska Amerika / Regija 10 Argentina, Brazilija

 

 

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411