Pogostavprašanja

Za vpis v višji letnik nimam pogojev – naslednje študijsko leto bom pavzer, kaj to pomeni?

Za vpis v višji letnik nimam pogojev – naslednje študijsko leto bom pavzer, kaj to pomeni?

To pomeni, da nimate statusa študenta, zdravstvenega zavarovanja in drugih bonitet študenta, plačati pa morate tudi opravljanje izpitov.

Na izpit greste lahko šele, ko izpolnite pogoje – opravite laboratorijske vaje in druge obveznosti pri posameznem predmetu.

To je eno izmed najbolj pogostih vprašanj, ki jih dobimo. Nekaj bolj pogostih vprašanj in odgovor smo zbrali v nadaljevanju.

Študent študija prve stopnje ali enovitega magistrskega študija se lahko vzporedno vpiše v drug študijski program po uspešno končanem prvem letniku, če izpolnjuje pogoje za vpis na vzporedni študij. Vpis na vzporedni študij (1. stopnja ali enoviti mag. program) ni mogoč po zaključku zadnjega letnika ali v času dodatnega leta (absolventa).

Študent druge stopnje se lahko vpiše na vzporedni študij brez omejitev

Vzporedni študij pomeni časovno hkratni študij vsaj po dveh študijskih programih na Univerzi v Ljubljani. V
primeru, da študirate na drugi univerzi, ne gre za vzporedni študij.

Vpis na vzporedni študij (1. stopnja ali enoviti mag. program) ni mogoč po zaključku zadnjega letnika ali v času dodatnega leta (absolventa).

Študent druge stopnje se lahko vpiše na vzporedni študij brez omejitev.

Da. V primeru vzporednega študija ne gre za primere iz 4. odstavka 77. člena ZViS.

Da. Študent druge stopnje se lahko vpiše na vzporedni študij brez omejitev. Za vzporedni vpis na 1. stopnji potrebujete dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev.

V primeru vzporednega vpisa ne gre za primer iz 70. člena ZViS, tako da se lahko na vzporedni študij vpišete redno brez plačila šolnine. Šolnino pa boste morali začeti plačevati, ko boste prvi študijski program zaključili, saj v skladu z ZViS šolnino plača študent, ki ima doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani.

Šolnino morate začeti plačevati, ko boste prvi študijski program zaključili, saj v skladu z ZViS šolnino plača študent, ki ima doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani.

Status študenta velja do izteka študijskega leta. Študent pa se lahko po diplomiranju študentskemu statusu tudi odpove.

V skladu z ZViS lahko študent enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer. Če izkoristite katero od teh možnosti, vam dodatno leto ne pripada.

V skladu s 70. členom ZViS status študenta preneha, če se izpiše. To pomeni, da študent z dnem izpisa izgubi status študenta in nanj vezane pravice (npr. zavarovanje, subvencionirana prehrana, delo prek študentskega servisa…).

V skladu s 13. členom Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL z dne 23. 1. 2020, je študent dolžan plačati del šolnine, kadar se pred zaključkom študijskega leta izpiše, in sicer: 10℅ pogodbene šolnine, če se nepreklicno izpiše do 31. 10. tekočega leta oz. v 15 dneh po sklenitvi pogodbe oziroma 55℅ pogodbene šolnine za letnik v katerega je vpisan, če se nepreklicno izpiše do konca prvega semestra

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411