Laboratorij za energetskestrategije

Laboratorij za energetske strategije (LEST) od leta 2000 deluje pod okriljem Univerze v Ljubljani, Fakultete za elektrotehniko.

Področje delovanja laboratorija obsega trg z električno energijo, načrtovanje proizvodnje električne energije in energetskih sistemov, razvoj novih rešitev v energetiki, implementacijo obnovljivih virov in hranilnikov energije v elektroenergetski sistem, energetsko učinkovitost in učinkovito rabo energije ter pametna omrežja.

Glavni namen raziskovalnega dela laboratorija je preučevanje in zagotavljanje strateških rešitev na področju zelenega energetskega prehoda. Znanje, ki ga pri znanstvenem delu pridobivamo, skušamo v čim večji meri aplicirati ter testirati v realnem okolju skozi pilotne lokacije in omogočiti komercializacijo razvitih rešitev.

Člani LEST smo dejavni tako v domačem kot v mednarodnem energetskem sektorju. Sodelujemo s slovensko industrijo, vključujemo se v evropske raziskovalne projekte ter vzdržujemo odnose z domačo akademsko skupnostjo in številnimi mednarodnimi raziskovalnimi ustanovami. Udeležujemo se tako nacionalnih kot mednarodnih konferenc. Hkrati si prizadevamo širiti znanje in obveščati o napredku projektov z organizacijo različnih dogodkov, vključno z vabljenimi predavanji, mednarodnimi konferencami in poletnimi šolami. Poleg tega študente vabimo, naj se nam pridružijo na študentski izmenjavi ali praksi. Pod našim vodstvom so bila dokončana številna diplomska, magistrska in doktorska dela.

Spletna stran: https://lest.fe.uni-lj.si/sl/

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411