Vloge inobrazci

Pri oddaji vlog bodite pozorni na rok oddaje, ki je zapisan na njej.

Vloge, ki bodo oddane po roku, ne bodo obravnavane.

 

Vloge

Vloge za vpis

Vloge za pridobitev posebnega statusa študenta

Vključno z dodatnimi informacijami jih najdete na tej povezavi.

Vloge za izbiro zunanjega izbirnega predmeta

Druge vloge

 

Potrdila

 

Obrazci za doktorski študij

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411