Laboratorij zarobotiko

Laboratorij za robotiko goji že dolgoletno tradicijo kvalitetnih raziskav s področja robotike in biomedicinske tehnike ter prenosa izdelkov v industrijsko in rehabilitacijsko okolje.

V zadnjem obdobju potekajo predvsem raziskave na področju dotika robota z okolico, gradnje in uporabe haptičnih vmesnikov, navidezne resničnosti na področju robotike ter merjenj v povezavi z roboti. Raziskave so vpete v domači industrijski in mednarodni raziskovalni prostor, dobivajo odmev v recenziranih mednarodnih publikacijah, mednarodnih povezavah in projektih.

Mednarodne aktivnosti zajemajo projekte financirane s strani EU, RTD STREP projekti v FP4 – FP7 (SENSATIONS, GENTLE/S, I-Match, ALLADIN, MIMICS, EVRYON, CARETOY, CYBERLEGS), bilateralno sodelovanje z 18 državami, laboratorij je član mreže EURON (The European Robotics Research Network). Prav tako je bogato sodelovanje z različnimi partnerji iz industrije, ki pokrivajo področje robotike v Slovenije (Yaskawa Slovenia, ABB Slovenija, DAX, FDS Research), kot tudi z industrijskimi partnerji z drugih področij (Trimo, LPKF, ETA Cerkno, Iskra Avtoelektrika). Laboratorij za robotiko je za prenos znanja v industrijo dobil v letu 2010 prestižno 3. nagrado EURON/EUnited Robotics Technology Transfer Award.

Laboratorij prenaša izkušnje v domače okolje na dodiplomske in podiplomske študente oziroma študijske programe in industrijske partnerje. Več desetletna je prepletenost delovanja laboratorija z Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom Republike Slovenije, kot tudi ustaljeno sodelovanje s sorodnim odsekom na Institutu Jožef Stefan.

Spletna stran: http://robo.fe.uni-lj.si

ČLANI LABORATORIJA

mag. Peter Čepon

Tehniški sodelavec VII/1

E-pošta: peter.cepon@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8465

Jakob Gimpelj

Raziskovalec

E-pošta: jakob.gimpelj@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8192

prof. dr. Roman Kamnik

Visokošolski učitelj

E-pošta: roman.kamnik@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8355

asist. Peter Kmecl

Asistent

E-pošta: peter.kmecl@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8197

asist. dr. Peter Krapež

Asistent z doktoratom

E-pošta: peter.krapez@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8192

asist. Ana Mandeljc

Mladi raziskovalec

E-pošta: ana.mandeljc@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8238

prof. dr. Zlatko Matjačić

Znanstveni svetnik

E-pošta: zlatko.matjacic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8411

prof. dr. Matjaž Mihelj

Visokošolski učitelj

E-pošta: matjaz.mihelj@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8373

prof. dr. Marko Munih

Visokošolski učitelj

E-pošta: marko.munih@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8219

asist. Franci Ovčak

Mladi raziskovalec

E-pošta: franci.ovcak@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8195

doc. dr. Janez Podobnik

Asistent

E-pošta: janez.podobnik@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8190

izr. prof. dr. Urška Puh

Višji znanstveni sodelavec

E-pošta: urska.puh@fe.uni-lj.si

asist. dr. Sebastjan Šlajpah

Asistent

E-pošta: sebastjan.slajpah@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8229

Julija Stopar

Raziskovalec

E-pošta: julija.stopar@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8227

asist. Aleš Zore

Raziskovalec

E-pošta: ales.zore@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8191

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411