Laboratorij za elektromotorskepogone

Spletna stran: http://lep.fe.uni-lj.si

ČLANI LABORATORIJA

doc. dr. Klemen Drobnič

Asistent

E-pošta: klemen.drobnic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8461

izr. prof. dr. Rastko Fišer

Visokošolski učitelj

E-pošta: rastko.fiser@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8280

doc. dr. Henrik Lavrič

Asistent

E-pošta: henrik.lavric@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8476

asist. Živa Stare

Mladi raziskovalec

E-pošta: ziva.stare@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8461

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411