Poslanstvoin vizija

Poslanstvo Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani:

  • različne oblike izobraževanja s poudarjeno internacionalizacijo in praktičnimi znanji ter mednarodno primerljivostjo pridobljenih stopenj izobrazbe,
  • mednarodno primerljivo znanstveno-raziskovalno delo,
  • strokovno delo in prenos tehnologij v prakso,
  • promocija in skrb za razvoj stroke v družbi.

Med fakultetami na področju elektrotehnike želi UL FE ostati najboljša v Sloveniji ter se do leta 2025 uvrstiti med 20 odstotkov najboljših na območju Srednje Evrope in nekdanje države (Nemčija, Avstrija, Švica, Italija, Hrvaška, Madžarska, Češka, Slovaška, BiH, Srbija, Črna Gora, Makedonija).

Ohraniti želimo različne oblike izobraževanja s poudarjeno internacionalizacijo in praktičnimi znanji ter mednarodno primerljivostjo pridobljenih stopenj izobrazbe, mednarodno primerljivo znanstveno-raziskovalno in strokovno delo ter prenos tehnologij v prakso, ter skrbeti za promocijo in skrb za razvoj stroke v družbi.

Zavezani smo k:

  • vrhunskemu pedagoškemu delu, katerega namen je ustvarjanje dobrih inženirjev,
  • vrhunskemu znanstveno-raziskovalnemu in strokovnemu delu vseh pedagogov in raziskovalcev,
  • zavzetemu in poštenemu delu študentov pri izpolnjevanju študijskih obveznosti,
  • zavzetemu in profesionalnemu delu skupnih služb fakultete pri podpori pedagoškemu, znanstveno-raziskovalnemu in strokovnemu delu,
  • zagotavljanju korektnih in profesionalnih medsebojnih odnosov med vsemi deležniki v ustvarjalnem okolju na fakulteti,
  • primarni skrbi za dobrobit in ugled fakultete ter zagotavljanju ustreznih materialnih pogojev za delovanje.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411