Magistrski študij

podiplomski študijski programi 2. stopnje

Druga stopnja

Poglabljanje znanja

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je vrhunska izobraževalna in znanstveno raziskovalna inštitucija za področje elektrotehnike. Njena glavna dejavnost je vzgoja najboljših inženirjev elektrotehnike na področjih elektronike, robotike, avtomatike in informatike, biomedicinske tehnike, elektroenergetike, mehatronike in informacijsko komunikacijskih tehnologij.

Podiplomski magistrski študijski programi druge stopnje na Fakulteti za elektrotehniko ponujajo kakovosten nabor specifičnih strokovnih elektrotehniških in multimedijskih znanj. Študijski programi študentom omogočajo široko izbirnost znotraj programa, s poglobljenim raziskovalnim delom na realnih projektih pa študentje osvojijo temeljne veščine samostojnega raziskovalnega pristopa.

Mednarodna vpetost programa omogoča našim študentom, da specifična znanja nadgrajujejo v okviru programov Erasmus+ in drugih vrst mobilnosti na univerzah v tujini.

Visoka zaposljivost

Na drugi stopnji pridobljena znanja so dobra podlaga za nadaljnji doktorski študij ali samostojno poglabljanje znanja v sklopu vseživljenjskega učenja, hkrati pa magistrom prinašajo široke možnosti kariernega razvoja ter učinkovito vključevanje na trg dela.

Kot strokovnjaki na izbranem področju imajo namreč široke možnosti za zaposlitev v visokotehnoloških podjetjih doma in po svetu.

Pridobljena znanja jim omogočajo samostojno karierno pot z lastnimi projekti ali v svojih (start-up) podjetjih na področjih elektronike, robotike, avtomatike in informatike, biomedicinske tehnike, elektroenergetike, mehatronike in informacijsko komunikacijskih tehnologij, konkurenčni pa so tudi na različnih drugih področjih gospodarstva.

Sodelovanje z gospodarstvom

Fakulteta vseskozi daje velik pomen temu, kar povesta gospodarstvo in okolje. Nobena tehniška fakulteta ne more biti dobra fakulteta brez dobrega sodelovanja z gospodarstvom. Gospodarstvo nas potrebuje, obenem pa na tak ali drugačen način podpira možnosti nadaljnega razvoja področja elektrotehnike.

Pomembno je, da zaposleni pedagogi in raziskovalci na Fakulteti prenašajo svoje znanje neposredno v gospodarstvo, kar omogoča podjetjem dvig njihove konkurenčnosti, hkrati pa se naši zaposleni s prenašanjem teorije v prakso tudi strokovno izpopolnjujejo. S tem ko naši strokovnjaki opravljajo tovrstne aktivnosti, Fakulteta ohranja neposreden stik z dejanskim poslovnim okoljem. Na ta način tudi študentom omogoča širjenje obzorja prek meja predavalnic in laboratorijev, pridobivanje izkušenj in znanja ter jim z vzpostavljenimi poslovnimi kontakti omogoča nadaljnjo karierno pot.

Vpis

Še preden svoja študijska leta izkoristiš za raziskovanje, ustvarjanje, širjenje obzorij in druženje z ostalimi študenti se je treba v študij vpisati.

Vpis v študijsko leto 2023/2024 poteka elektronsko preko študijskega informacijskega sistema STUDIS.

Študijski koledar

Izobraževalno delo v študijskem letu 2023/24 poteka

od 2. oktobra 202 do 30. septembra 2024.

Študij za prihodnost

Slika programa

Elektrotehnika

Magistrski študijski program 2. stopnje

Slika programa

Multimedija

Interdisciplinarni študijski program 2. stopnje

Slika programa

Uporabna statistika

Interdisciplinarni študijski program 2. stopnje.

Napredni elektroenergetski sistemi

Energija poganja vse. Omogoča naša življenja. Prižiga luči, premika vlake.
Izpopolnjeni tehnološki sistemi stojijo za nenehnim napajanjem, ki ga razume le nekaj strokovnjakov.

Napredni elektroenergetski sistemi so druga stopnja izrednega podiplomskega študijskega programa elektrotehnike, ki se izvaja v angleškem jeziku.

Inspiracija

Vse, kar počneš, delaj s srcem, umom in dušo. To je skrivnost uspeha.

Sivananda Saraswatti

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411