Študenti s posebnim statusom

Ta stran je namenjena uvodnim informacijam, napotkom, povezavam do pravilnikov in postopkov ter tekočim obvestilom o dogodkih za študente s posebnim statusom.

Študenti, ki izkazujejo pomembne dosežke na področju športa, umetnosti in kulture, ter študenti s posebnimi potrebami, v študijskem procesu na Univerzi v Ljubljani lahko pridobijo poseben status, ki ga ureja Pravilnik o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani.

 

Vrsta statusa

Status študenta s posebnimi potrebami

Za status študenta s posebnimi potrebami lahko zaprosijo:

 • slepi in slabovidni študenti oziroma študenti z okvaro vidne funkcije (npr. študenti z delno ali popolno izgubo vida),
 • gluhi in naglušni študenti (npr. študenti z delno ali popolno izgubo sluha),
 • študenti z govorno-jezikovnimi motnjami,
 • študenti s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (npr. s težavami na področju branja in pisanja, kot je disleksija ipd.),
 • gibalno ovirani študenti,
 • dolgotrajno bolni študenti,
 • študenti z motnjami avtističnega spektra,
 • študenti s psihosocialnimi težavami.

Status študenta vrhunskega športnika

Študenti kategorizirani športniki/trenerji so študenti, ki se poleg študija tekmovalno ukvarjajo s športno panogo in dosegajo pomembne športne rezultate, oziroma študenti, ki so trenerji kategoriziranih športnikov.

Pogoji za pridobitev statusa študenta kategoriziranega športnika/trenerja:

 • kategorizacija, ki jo potrdi Olimpijski komite Slovenije oziroma enakovredno potrdilo iz tujine,
 • vrhunski dosežki na državni ali mednarodni ravni v športnih panogah in disciplinah,
 • uradno imenovanje študenta s strani posamezne nacionalne športne zveze ali kluba za trenerja oz. pomožnega trenerja in njegova neposredna vključenost v pripravo in realizacijo programov kategoriziranih športnikov, ki ga potrdi posamezna nacionalna športna zveza ali drug ustrezni športni organ (npr. klub),
 • vrhunski dosežki športnika invalida na državni in mednarodni ravni.

Status študenta priznanega umetnika

Študenti priznani umetniki so študenti, ki se poleg študija ukvarjajo z umetnostjo ali kulturno dejavnostjo, pomembno v nacionalnem in mednarodnem okolju.

Pogoji za pridobitev so:

 • članstvo v nacionalnem ali mednarodnem društvu ali zvezi društev s področja umetnosti in kulture,
 • avtorstvo ali udejstvovanje pri izvajanju javnega umetniškega ali kulturnega dela.

Status študenta, ki se udeležuje (področnih) mednarodnih tekmovanj

Študenti, ki se udeležujejo (področnih) mednarodnih tekmovanj, so študenti, ki se v okviru študija oziroma poleg študija udeležujejo (področnih) mednarodnih tekmovanj.

Pogoj za pridobitev statusa je, da se študent med študijem udeleži vsaj dveh (področnih) mednarodnih tekmovanj na področju, na katero spada študijski program, v katerega je vpisan.

Status študenta starša

Študent pridobi status študenta starša, če ima otroka, ki še ni vključen v obvezno šolanje, ali/in se mu med študijem rodi otrok.

Študenti starši, ki se jim med študijem rodi otrok, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega rojenega otroka.

Status starša se dokazuje z rojstnim listom otroka oziroma drugim ustreznim dokazilom o rojstvu otroka.

Več informacij glede vseh vrst posebnega statusa.

Pridobitev posebnega statusa

Izpolnjeno vlogo z dokazili oddate na studij@fe.uni-lj.si.

Katera dokazila so potrebna za pridobitev posameznega statusa boste našli na tej povezavi.

 

Pomoč – objavljeni priročniki na UL in druge povezave

Glavna stran za posebne statuse na univerzi je na voljo na tej povezavi.

Materiali v zvezi z zaposlovanjem

Uporabni materiali na straneh univerze se nahajajo na tej povezavi.

Prehod mladih je projekt namenjen nudenju strokovne pomoči mladim s posebnimi potrebami pri lažjem prehodu na nadaljnjo stopnjo šolanja oziroma na trg dela.

Koordinator za študente s posebnimi potrebami na naši fakulteti je prof. dr. Andrej Košir.

Inspiracija

Ne zadovolji se z zgodbami drugih. Ustvari svojo.

Rumi

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411