Študenti s posebnim statusom

Ta stran je namenjena uvodnim informacijam, napotkom, povezavam do pravilnikov in postopkov ter tekočim obvestilom o dogodkih za študente s posebnim statusom.

Študenti, ki izkazujejo pomembne dosežke na področju športa, umetnosti in kulture, ter študenti s posebnimi potrebami, v študijskem procesu na Univerzi v Ljubljani lahko pridobijo poseben status, ki ga ureja Pravilnik o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani.

Namen prilagajanja študija posebnim statusom je vaše kar se da uspešno usvajanje učnih izidov študija. Prilagoditve uporabljajte smiselno. Tako vam posebne potrebe ali večja odsotnost ne bodo ovira pri pripravi na in pri opravljanju vrhunskega inženirskega dela. Raziskave kažejo na to, da na uspeh posameznikov v veliki meri vpliva učinkovita uporaba izvršilnih funkcij (načrtovanje časa, zastavljanje ciljev, zmožnost lastnega spremljanja in uravnavanja spremljanje lastnega procesa študija, vztrajnost na poti k cilju, pravočasen pričetek izvrševanja nalog). Pri načrtovanju in uresničevanju uspešnega študija vam je lahko v veliko pomoč Karierni center UL s svojimi svetovalci in načrtovanimi delavnicami in dogodki. Za uvodni posvet vam je na voljo tudi predstavnik na naši fakulteti.

Pridobitev posebnega statusa

Vrsta statusa

Pridobitev posebnega statusa študenta

Povezava na vlogo za pridobitev statusa. Izpolnjeno vlogo z dokazili oddate v študentski pisarni FE.

Pomoč – objavljeni priročniki na UL in druge povezave

Glavna stran za posebne statuse na univerzi je na voljo na tej povezavi.

Materiali v zvezi z zaposlovanjem

Uporabni materiali na straneh univerze se nahajajo na tej povezavi.

Prehod mladih je projekt namenjen nudenju strokovne pomoči mladim s posebnimi potrebami pri lažjem prehodu na nadaljnjo stopnjo šolanja oziroma na trg dela.

Koordinator za študente s posebnimi potrebami na naši fakulteti je prof. dr. Andrej Košir.

Inspiracija

Ne zadovolji se z zgodbami drugih. Ustvari svojo.

Rumi

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411