Študijskapraksa

Odprt je javni razpis za zbiranje kandidatov za fizično/kombinirano dolgoročno mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2022/23!

Preden preberete razpis, si oglejte še Pravilnik o mednarodnih študijskih izmenjavah in praktičnem usposabljanju.

Pred izmenjavo

Prvi korak

Preberite zgornji pravilnik in besedilo razpisa.

 • Upravičeno obdobje razpisa je od 1. 6. 2022 do 30. 9. 2023.
 • Prijavo lahko odda le študent, ki ima že izbranega delodajalca in urejen E+ študijski sporazum za praktično usposabljanje
 • Prijava oddana vsaj mesec dni pred odhodom – prijava Studis – nova prošnja
 • Tedenske prijave bodo oddane s strani študentske pisane na UL vsak petek do 12:00.
 • Prijave sprejemamo do najkasneje 1. 7. 2023 – oz. do porabe sredstev
 • Pogoji za prijavo:
  • ​aktiven status študenta v celotnem času usposabljanja z izjemo diplomantov (več v razpisu pod točko 3.1.)
  • podpisan Learning agreement
  • poravnane vse obveznosti vezane na E+
  • oddaja dokumentov  ne več kot 2 meseca pred odhodom in ne manj kot 1 mesec pred odhodom!

Drugi korak

Seznanite se z odgovori na pogosto zastavljena vprašanja (s strani UL FE in UL). Zagotovo vam bodo odgovori olajšali pripravo vloge in razčistili nejasnosti pri prijavi.

Tretji korak

Podjetje za opravljenje prakse si morate najti sami.

V pomoč naj vam bo: Koristne povezave za iskanje študijskih praks ter iskanje podjetij in organizacij (Digital opportunitiy in GoinGlobal).

Četrti korak

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis -> oddaja nove prošnje (do porabe sredstev), v katerem odda prošnjo za prijavo na praktično usposabljanje v tujini. Prošnji mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami) in tudi s strani tujine podpisan Program študija v tujini oz. Learning agreement.

Peti korak

Izberite mentorja prakse obvezno na katedri, katere študijsko smer ste vpisani med izmenjavo. Mentor pregleda in potrdi predlagan program študija v tujini. Poleg mentorja zamenjavo potrdi še predstojnik katedre, kar uredi mentor, in vam vrne obrazec z obema podpisoma (mentorjevim in od predstojnika katedre). Obrazec nato dostavite v študentsko pisarno (email: katarina.erjavec-dresar@fe.uni-lj.si). Obrazec (že podpisan z vaše strani, mentorja in predstojnika katedre) študentska pisarna odda v presojo Erasmus koordinatorju oziroma na njegov predlog tudi na študijsko komisijo. Po dokončani odobritvi vlogo podpiše tudi dekan fakultete. Ko so na obrazcu vsi zahtevani podpisi, vam vrnemo en originalen izvod. Vsi podpisi naj bodo digitalni. V tem primeru se dokumenta ne žigosa.

Šesti korak

Pravočasno kontaktirajte mentorja in pripravite program izmenjave, ker imajo mentorji in predstojniki kateder imajo svoje obveznosti in ne morejo vaših prijav reševati prioritetno.

 

Dokončno vlogo (Learning agreement for traineeship)* je potrebno oddati po e pošti: katarina.erjavec-dresar@fe.uni-lj.si vsaj en mesec pred dejanskim odhodom na izmenjavo.

Dokončna vloga vsebuje:

 • Prijava na spletni obrazec (online) – STUDIS -> oddaja nove prošnje
 • Izpolnjen in s strani mentorja ter predstojnika katedre podpisan študijski sporazum za prakso SMP – pred izmenjavo izpolnite le del “Before the mobility”
 • Motivacijsko pismo v angleškem jeziku (en izvod).

Koristne povezave za iskanje študijskih praks ter iskanje podjetij in organizacij.

Erasmus govorilne ure

Od ponedeljka do četrtka vsak dan med 10.30 in 12.30 uro v študentski pisarni.
Kontaktna oseba: Katarina Erjavec Drešar (tel. 01 4768 209)

Po izmenjavi

Po končani izmenjavi se vrnete nazaj na našo fakulteto in s seboj prinesite:

 • S strani tuje institucije podpisan in žigosan Transcript of records (potrdilo o opravljenih obveznostih v tujini). Lahko se zgodi, da vam ga ne bodo dali v roke (zaradi ponarejanj), ampak ga bodo poslali po pošti na našo Fakulteto. v tem primeru prosite, da ga pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za Elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana, Katarina Erjavec Drešar.
 • Originalni študijski sporazum – program študija v tujini (tistega, ki ste ga pripravili pred/med izmenjavo)
 • Razna druga originala potrdila iz katerih je razvidna vaša izmenjava (Arrival/departue certificate, Confirmation of attendance …)
 • Napišite neformalno poročilo o študiju v tujini (pošljite ga po elektronski pošti: katarina.erjavec-dresar@fe.uni-lj.si). Neformalno poročilo naj bo na formatu A4 vključno z vašimi podatki (ime in priimek ter kontakt). Poročilo bo objavljeno na naši spletni strani in bo v pomoč vsem tistim študentom, ki se odločajo za prijavo na izmenjavo. Za orientacijo pisanja naj vam bodo v pomoč slednje smernice:
  • Nastanitev
  • Prehrana
  • Prevoz
  • Splošno o organiziranosti fakultete v tujini
  • Splošen vtis končna ocena izmenajve v tujini(ocena od 1-5 – lahko tudi opisno)
  • Splošen vtis in končna ocena podpore pred in med izmenjavo (od 1-5 – lahko tudi opisno)

Prvi korak

Oglasite se pri vašem mentorju in skupaj na originalen “Program študija v tujini” – Ocena priznanega predmeta (ali angleško verzijo “After the mobility”) vneseta »prevedene« ocene, ki ste jih dosegli v tujini. Mentor naj se poleg dopisanih “prevedenih” ocen tudi podpiše.

Drugi korak

S strani mentorja podpisane ocene prinesite v študentsko pisarno (Katarina Erjavec Drešar). Ponovno bomo podpisane ocene (t.i. Program študija v tujini) oddali v odobritev Erasmus koordinatorju, v vednost le te posredovali študijski komisiji in vam jih po odobritvi ocene vnesli v študijski informacijski sistem FE (STUDIS).

Tretji korak

Ne pozabite, da morate kopijo potrdila o opravljenih obveznostih NUJNO dostaviti tudi v študentsko pisarno. Prav tako morate vso dokumentacijo naložiti v sistemu Studis.

Četrti korak

Ko s strani fakultetne študentske pisarne dobite zaključno potrdilo o priznanih ocenah (sklep v studisu) ne pozabite dokumentacijo oddati tudi na Univerzo v Ljubljani, da boste lahko prejeli še zadnji del štipendije.

S tem je vaša mobilnost zaključena. Z njo ste pridobili neomejeno število novih poznanstev, izkušenj, ter ogromno novega znanja.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411