Laboratorij zatelekomunikacije

Dejavnost Laboratorija za telekomunikacije se osredotoča na področje telekomunikacijskih omrežij in storitev, interneta stvari, nadgradnje konvergenčnih fiksnih in mobilnih omrežij v smeri 5G, tehnologij block chain in odprtih inovacij.

Pri svojih aktivnosti LTFE tesno sodeluje z Laboratorijem za multimedijo (LMMFE).

Pedagoško delo

Člani laboratorija sodelujejo pri izvajanju dodiplomskega, podiplomskega in doktorskega šudija. Izvajajo predmete s področij telekomunikacijskih omrežij in storitev, protokolov, programske opreme ter upravljanja in načrtovanja sistemov.

Raziskave

Skupaj imata LTFE in LMMFE 40 raziskovalcev, od tega 14 mladih raziskovalcev in raziskovalcev z doktoratom s področja IKT, elektrotehnike, telekomunikacij, računalništva in informatike. 10+ raziskovalnih projektov na leto.

Partnerji Horizon 2020 in Interreg Europe projektov. Nosilci horizontale IoT v SRIPu Pametna mesta in skupnost ter nacionalne mreže FabLab Slovenije. Sodelujemo z največjimi slovenskimi IKT družbami v sklopu projekta EkoSmart.

Razvoj

IoT rešitve, integracija blockchain funkcij na napravah, telekomunikacijski protokoli, aplikacijski vmesniki (API), mobilne multimedijske aplikacije (AR/VR), nadgradnja konvergenčnih fiksnih in mobilnih omrežij v smeri 5G, načrtovanje uporabniške izkušnje in dostopnosti za vse. Digitalizacija drugih panog z uporabo teh IKT znanj.

Z izkušnjami in referencami vstopimo v okolje podjetja, poiščemo najbolj smiselne poti do rešitve z naborom širokega spektra interdisciplinarnih znanj. Zato skupaj z podjetji dosegamo izjemno uspešnost razvojnih projektov.

Testiranje

Razvojno in predcertifikacijsko testiranje varnosti, zmogljivosti, skladnosti in vzdržljivosti omrežnih naprav ter podatkovnih storitev. Testiranje vzorcev opreme pred odločitvijo za nakup ali prodajo.

Razpolagamo s tremi protokolnimi analizatorji in generatorji prometa različnih proizvajalcev. Naš testni center zajema podatkovni center in omrežne naprave s protokoli, ki jih uporabljajo telekomunikacijski operaterji. Zato lahko izvedemo testne scenarije širokega spektra zahtevnosti in prispevamo k večji kakovosti končnih produktov.

Spletna stran: http://www.ltfe.org

Člani:

 • Gregor Balkovec
 • as. – raz. Jay Bojič Burgos mag. inž. str.
 • mag. Primož Brajnik univ. dipl. inž. el.
 • Maša Gorenšek dipl. etn. in kult. antrop. (UN)
 • Tjaša Jereb mag. inž. el.
 • as. – raz. Simon Kastelic univ. dipl. inž. el.
 • mag. Franci Katrašnik univ. dipl. inž. el.
 • prof. dr. Andrej Kos univ. dipl. inž. el.
 • as. dr. Matej Kren mag. mat.
 • doc. dr. Matevž Pustišek univ. dipl. inž. el.
 • as. Matej Rabzelj mag. inž. el.
 • doc. dr. Urban Sedlar univ. dipl. inž. el.
 • Tjaša Sobočan mag. diplomac.
 • Simona Stojanova mag. posl. ved
 • izr. prof. dr. Emilija Stojmenova Duh univ. dipl. inž. el.
 • Argene Superina univ. dipl. ped.
 • as. Leon Štefanić Južnič mag. inž. el.
 • viš. pred. dr. Andrej Štern univ. dipl. inž. el.
 • mag. Jurij Verhovnik
 • Maj Vilfan Matošec mag. inž. el.
 • doc. dr. Mojca Volk univ. dipl. inž. el.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411