Laboratorij zatelekomunikacije

Dejavnost Laboratorija za telekomunikacije se osredotoča na področje telekomunikacijskih omrežij in storitev, interneta stvari, nadgradnje konvergenčnih fiksnih in mobilnih omrežij v smeri 5G, tehnologij block chain in odprtih inovacij.

Pri svojih aktivnosti LTFE tesno sodeluje z Laboratorijem za multimedijo (LMMFE).

Pedagoško delo

Člani laboratorija sodelujejo pri izvajanju dodiplomskega, podiplomskega in doktorskega šudija. Izvajajo predmete s področij telekomunikacijskih omrežij in storitev, protokolov, programske opreme ter upravljanja in načrtovanja sistemov.

Raziskave

Skupaj imata LTFE in LMMFE 40 raziskovalcev, od tega 14 mladih raziskovalcev in raziskovalcev z doktoratom s področja IKT, elektrotehnike, telekomunikacij, računalništva in informatike. 10+ raziskovalnih projektov na leto.

Partnerji Horizon 2020 in Interreg Europe projektov. Nosilci horizontale IoT v SRIPu Pametna mesta in skupnost ter nacionalne mreže FabLab Slovenije. Sodelujemo z največjimi slovenskimi IKT družbami v sklopu projekta EkoSmart.

Razvoj

IoT rešitve, integracija blockchain funkcij na napravah, telekomunikacijski protokoli, aplikacijski vmesniki (API), mobilne multimedijske aplikacije (AR/VR), nadgradnja konvergenčnih fiksnih in mobilnih omrežij v smeri 5G, načrtovanje uporabniške izkušnje in dostopnosti za vse. Digitalizacija drugih panog z uporabo teh IKT znanj.

Z izkušnjami in referencami vstopimo v okolje podjetja, poiščemo najbolj smiselne poti do rešitve z naborom širokega spektra interdisciplinarnih znanj. Zato skupaj z podjetji dosegamo izjemno uspešnost razvojnih projektov.

Testiranje

Razvojno in predcertifikacijsko testiranje varnosti, zmogljivosti, skladnosti in vzdržljivosti omrežnih naprav ter podatkovnih storitev. Testiranje vzorcev opreme pred odločitvijo za nakup ali prodajo.

Razpolagamo s tremi protokolnimi analizatorji in generatorji prometa različnih proizvajalcev. Naš testni center zajema podatkovni center in omrežne naprave s protokoli, ki jih uporabljajo telekomunikacijski operaterji. Zato lahko izvedemo testne scenarije širokega spektra zahtevnosti in prispevamo k večji kakovosti končnih produktov.

Spletna stran: http://www.ltfe.org

ČLANI LABORATORIJA

Gregor Balkovec

Tehniški sodelavec VII/1

E-pošta: gregor.balkovec@fe.uni-lj.si

Nataša Božić

Samostojni strokovni delavec VII/2 (I)

E-pošta: natasa.bozic@fe.uni-lj.si

mag. Primož Brajnik

Raziskovalec z magisterijem

E-pošta: primoz.brajnik@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8100

Deniza Bundalevska

Samostojni strokovni delavec VII/2 (I)

E-pošta: deniza.bundalevska@fe.uni-lj.si

Maša Gorenšek

Samostojni strokovni delavec VII/1

E-pošta: masa.gorensek@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8800

Simon Kastelic

Raziskovalec

E-pošta: simon.kastelic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8103

prof. dr. Andrej Kos

Visokošolski učitelj

E-pošta: andrej.kos@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8888

doc. dr. Matevž Pustišek

Visokošolski učitelj

E-pošta: matevz.pustisek@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8844

asist. Matej Rabzelj

Mladi raziskovalec

E-pošta: matej.rabzelj@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8103

izr. prof. dr. Urban Sedlar

Visokošolski učitelj

E-pošta: urban.sedlar@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8107

Tjaša Sobočan

Samostojni strokovni delavec VII/2 (II)

E-pošta: tjasa.sobocan@fe.uni-lj.si

asist. Leon Štefanić Južnič

Asistent

E-pošta: leon.stefanic-juznic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8103

viš. pred. dr. Andrej Štern

Asistent

E-pošta: andrej.stern@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8802

Simona Stojanova

Samostojni strokovni delavec VII/2 (II)

E-pošta: simona.stojanova@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8141

izr. prof. dr. Emilija Stojmenova Duh

Višji znanstveni sodelavec

E-pošta: emilija.stojmenova@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8145

Argene Superina

Samostojni strokovni delavec VII/2 (II)

E-pošta: argene.superina@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8143

mag. Jurij Verhovnik

Samostojni strokovni delavec VII/2 (II)

E-pošta: jurij.verhovnik@fe.uni-lj.si

doc. dr. Mojca Volk

Znanstveni sodelavec

E-pošta: mojca.volk@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8108

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411