Navajanjevirov

Obstaja več različnih standardov za citiranje in navajanje uporabljenih virov. Osnovno pravilo za izbiro načina je upoštevanje navodil urednikov oz. zahtev in praks v posamezni stroki ali inštituciji. Način navajanja virov tako lahko določi tudi posamezna fakulteta.

Fakulteta za elektrotehniko ima sprejeto slovensko različico IEEE načina za sklicevanje (citiranje) in navajanje uporabljenih virov (navodila).

Tudi za uporabo fotografij, grafov, videa, skladb itd. velja, da je brez dovoljenja avtorja  uporaba možna le, če so dela označena z ustreznimi Creative Commons licencami (CC). Tip licence je potrebno za vsako sliko, ki bi jo želeli uporabiti, obvezno preveriti. Pri uporabi slike je potrebno navesti naslov slike, avtorja, vir in tip licence.

Natančno navajanje vira je pomembno zaradi njegove ponovne najdljivosti in preverljivosti.

V primeru nejasnosti glede dostopanja do informacijskih virov, pri iskanju informacij in pri njihovi pravilni etični uporabi, po predhodnem dogovoru, knjižnica nudi tudi individualno pomoč.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411