Dogodek

Zagovora diplomskih nalog - Žiga Fon, Jakob Kosec

Datum objave: 2.7.2024 Datum začetka: 5.7.2024 Ura začetka: 11:00 Lokacija: diplomska soba

Obveščamo Vas, da bosta zagovora diplomskih nalog (BUN)  v petek, 5. 7. 2024, ob 11.00 uri v diplomski sobi.

Kandidat: Žifa Fon

Naslov: Primerjava referenčnih kalibracij meritev elektromagnetne združljivosti elektromotorjev z uporabo programskih jezikov

Kandidat: Jakob Kosec

Naslov: Razvoj avtomatskega proizvodnega procesa s pomočjo simulacije

Člani komisije:

  • prof. dr. G. Klančar, predsednik
  • doc. dr. M. Kunaver, mentor
  • doc. dr. J. Podobnik, mentor
  • asist. dr. S. Šlajpah, somentor

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411