Prenos multimedijskih vsebin

Opis predmeta

 • Definicija multimedijskih vsebin in pretokov.
 • Prenos multimedijskih vsebin od izvora do ponora.
 • Omrežja in protokoli za prenos multimedijskih vsebin.
 • Zaseganje in deljenje virov prenosnega omrežja.
 • Posredovanje multimedijskih podatkov.
 • Lastnosti in značilnosti prometnih karakteristik multimedijskih pretokov.
 • Tehnike upravljanja multimedijskega prometa.
 • Prenosne zahteve multimedijskih pretokov in načini njihovega prenosa: najpomembnejši prenosni parametri, interaktivnost in prenos v realnem času.
 • Problemi pri prenosu multimedijskih vsebin in zagotavljanja ustreznih prenosnih pogojev.
 • Zagotavljanje kakovosti storitve: definicije, osnovni principi, standardi, parametri, mere.
 • Načrtovanje in izbira prenosnega sistema.

Cilji in kompetence

Namen predmeta je predstaviti elemente in tehnike prenosa multimedijskih vsebin, študente seznaniti z osnovnimi karakteristikami in zahtevami multimedijskega prometa ter pojasniti in utemeljiti kriterije izbire ustreznega prenosnega sistema za posamezne tipe multimedijskih vsebin.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in  laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Razumevanje osnov vseh prvin prenosa multimedijskih vsebin.

Poznavanje in razumevanje osnovnih prometnih karakteristik multimedijskih pretokov.

Poznavanje elementov prenosnega sistema in razumevanje njihovega delovanja.

Poznavanje osnovnih principov zagotavljanja ustreznih prenosnih pogojev.

Sposobnost izbire in načrtovanja prenosnega sistema za kakovosten prenos multimedijskih vsebin.

Reference nosilca

Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je nosilec predmetov »Informacijski sistemi« in   »Prenos multimedijskih vsebin« .  Je mentor pri diplomskih nalogah na študijskih programih Aplikativna elektrotehnika in Multimedijske komunikacije.

Raziskovalno deluje na področju podatkovnih omrežij, zagotavljanju kakovosti storitve pri prenosu podatkov in sistemih za arhiviranje podatkov. Aktivno sodeluje tudi na raziskovalnih in razvojnih projektih z industrijo in drugimi izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami doma in v tujini.

Znanstvene objave iz izbranega področja:

 1. JOVIĆ, Marija, KOS, Anton, JEREMIĆ, Veljko, MILUTINOVIĆ, Veljko. Setting the experiments for the research on the effects of multimedia product presentation on online customers. YU INFO 2011 : zbornik radova, 2011, str. 1-5
 2. KOS, Anton, VERLIČ, Robert, TOMAŽIČ, Sašo. Kakovost storitve v paketnih omrežjih. Elektrotehniški vestnik. [Slovenska tiskana izd.], 2004, letn. 71, št. 3, str. 103-108
 3. KOS, Anton, TOMAŽIČ, Sašo. Multimedia traffic on existing LANs. Proceedings of the International Workshop on Intelligent Communications and Multimedia Terminals, Ljubljana, Slovenia, November 19-21, 1998, str. 95-98
 4. KOS, Anton, TOMAŽIČ, Sašo. A more precise latency bound of Deficit Round-Robin scheduler. Elektrotehniški vestnik. 2009, letn. 76, št. 5, str. 257-262
 5. JOVIĆ, Marija, MILUTINOVIĆ, Dušan, KOS, Anton, TOMAŽIČ, Sašo. Product presentation strategy for online customers. J. univers. comput. sci. (Online), 2012, vol. 18, no. 10, str. 1323-1342
 6. KOS, Anton. Prenos govora preko podatkovnih omrežij. Raziskovalno delo podiplomskih študentov Slovenije, Naravoslovje in tehnika. Ljubljana: Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, 2000, str. 191-202

Temeljni viri in literatura

 1. Andleigh, Thakrar, Multimedia Systems Design, Prentice Hall, 654 str., ISBN 0-13-089095-2
 2. Andrew S. Tanenbaum, Computer networks, Prentice Hall, 891 str., ISBN 0-13-038488-7
 3. Shrinavas Vegesna, IP Quality of Service, Cisco Press, 343 str., ISBN 1-57870-116-3

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411