Event

Defence of the thesis - Blaž Novinšek

Date of publication: 12.6.2023 Start date: 14.6.2023 Start time: 10:00 Location.

Obveščamo Vas, da bo zagovor diplomske naloge v sredo, 14. 6. 2023, ob 10.00 v diplomski sobi.

Kandidat: Blaž Novinšek

Naslov: Zasnova, izdelava in testiranje SEPIC pretvornika

Members of the Board:

  • izr. prof. dr. R. Fišer, predsednik
  • doc. dr. M. Petkovšek, mentor
  • izr. prof. dr. P. Zajec, član

STAY up to date

University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E: dekanat@fe.uni-lj.si T: 01 4768 411