Dnevi industrijskerobotike (DIR)

Visokošolski učitelji: Munih Marko
Število kreditnih točk: 3

Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Vpis v letnik študija.


Vsebina:

DIR obštudijska dejavnost zahteva koordinirano delovanje študenta v skupini. Študent je del organizacijske študetske ekipe, ta vsako študijsko leto začne z organizacijo na začetku novembra meseca. V začetnem obdobju gre za zbiranje novih idej in za definiranje novih zanimivih uporab industrijskih robotov. Teh je letno 9 (glej www.dnevirobotike.si za aplikacije 2015). Zatem študent in ekipa iščejo industrijske partnerje, ki jim lahko za realizacijo nudijo ustrezne najnovejše robote. Tudi letos, v 2015 je potrdilo svoje sodelovanje 17 industrijskih partnerjev. Npr., eden od njih je na UL, Fakulteto za elektrotehniko iz Nemčije dostavil industrijskega dvoročnega robota. Študent zatem pripravi vso ostalo okolico, senzorje in programe za vse aplikacije/robote.

Že z novim letom študent(je) aktivira(jo) ustrezno www stran. Ob koncu februarja se odprejo tudi prijave. Prijave so namenjene kateremukoli drugemu študentu (ta ni predmet te obštudijske dejavnosti), ob rezerviranem času je pripravljena aplikacija rezervirana zanj. V tem terminu bo s pomočjo študenta demonstratorja spoznal robota in drugo ter prispeval z delom programiranja robota. Nenajavljeni študentje in drugi mlajši in starejši obiskovalci so dobrodošli le za ogled.

V vsebino obštudijske dejavnosti študenta je torej vključena poleg celovite priprave aplikacije in sodelovanja z industrijo tudi promocija dogodka v elektronskih in tiskanih medijih ter tudi tridnevna celodnevna demonstracija v času DIR tedna.

 

Cilji in kompetence:

Študent DIR organizator dobi projektne izkušnje in specialno vsebinsko znanje, skupina študentov slušateljev (ta ni predmet te obštudijske dejavnosti) razširi svojo razgledanost in kompetence, industrija se vrača vedno znova zaradi dobrih idej.

Študent organizator pridobi kompetence vodenja projekta, definiranja in rešitve problema, koordinacije z industrijskimi partnerji, oblikovanja in promoviranja dogodka in grafičnih vsebin, komunikacij z mediji, strokovne kompetence priprave robotskih celic in programiranja robotov, kompetence samostojnega in skupinskega dela ter medsebojne pomoči v skupini, kompetence dela z in predstavljanja svojega dela kolegom študentom ter širši publiki med DIR dnevi.

Rešene probleme so industrijski partnerji večkrat uporabili kot demo aplikacije na sejmih.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Celovito znanje o reševanju konkretnega industrijskega problema, izgradnji robotske aplikacije, o programiranju robotov. Izkušnje sodelovanja z industrijo, promocije dogodka v medijih, interakcije s slušatelji in obiskovalci.

 

Metode dela:

Skupni sestanki DIR so tedenski. Namenjeni so pregledu opravljenega dela in planiranju prihodnjih aktivnosti. Študent(je) najprej predlaga nabor možnih problemov/aplikacij.

Zatem kontaktira industrijske partnerje, ki jim zagotovijo najbolj aktualno opremo (robote). Razreševanje posameznih problemov in delo študenta korak po korak sicer poteka v fokusnih skupinah.

Študent pripravi še vso drugo opremo in ustrezne programske rešitve.

Na ustrezen način predstavi svojo aplikacijo v posebni številki revije Avtomatika. Dogodek promovira vnaprej preko različnih medijev in ob samem dogodku.

Izvedene rešitve študent demonstrira in so na voljo tri dni med DIR dogodkom še drugim študentom in širši publiki.

 

Gradiva

Članki iz robotskih revij:

  1. IEEE Transactions on Robotics, International Journal of Robotic Research in drugi
  2. Zborniki konferenc: ICRA, IROS in drugi.
  3. Učbeniki, študijsko gradivo in relevantna strokovna literatura s področja robotike.
  4. Priročniki za uporabo robotov ter njihovo programiranje.

Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 0 letnik – stopnja – Obštudijska dejavnost

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411