Čitalniškiprostori

Knjižnica razpolaga s čitalniškimi prostori, kjer je pričakovano tiho študijsko okolje. Prostore je v času odprtosti knjižnice možno uporabljati s študentsko izkaznico oz. osebnim dokumentom (beleženje statistike obiska).

Vnos hrane in pijače v čitalniške prostore ni dovoljen!

S študijskem letu 2023/24 sta na voljo dve kreativni učilnici (KuFE) in »družabno mesto« pred knjižnico, kjer so ustvarjeni ugodni pogoji za projektno in skupinsko delo uporabnikov ter druženje.

 

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411